Ocak 2020 Komisyon Raporları

1 Ocak 20200
Metni Sesli Dinle

                                                                                                                                                                      

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

 İzmit Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 2020 Yılı tarife cetvellerindeki Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün tarifesinde belirtilen Hayvan Tartım ücreti başlığının revize edilerek Hayvan Giriş Ücreti olarak düzeltilmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve 18 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

    2020 Yılı tarife cetvellerindeki Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün tarifesinde belirtilen Hayvan Tartım ücreti başlığının revize edilerek Hayvan Giriş Ücreti olarak düzeltilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.  15.01.2020

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                              M. İlker KAZAN                            N. Serra DEMİRKOL

 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN

 

      Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

   İzmit Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarih ve gündemin G-1 maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 22/07/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” uyarınca; Belediyemiz hizmet alanları içerisinde iş ve işlemlerin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla, ilgi yönetmelik uyarınca ihdas edilmesi gereken memur kadroları  ile ilgili hazırlanan II Sayılı Boş Kadro Değişikliği teklifi  ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 07.01.2020 tarih ve 40 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

   II Sayılı Boş Kadro Değişikliği teklifi  ile ilgili konunun alt yapıları  müdürlüğü tarafından tamamlanmamış olduğundan evrakın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne iade edilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.  22.01.2020

 

 

  

Hayrettin ÜNLÜ                              M. İlker KAZAN                            N. Serra DEMİRKOL

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN

      Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarih ve gündemin 6. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği olarak kullanılan binanın tahsis süresinin uzatılması  teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.12.2019 tarih ve 7072 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

    Veliahmet Mahallesi 352 ada 11 nolu parselin kuzeydoğusunda bulunan Belediyemize ait binanın, Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği olarak kullanılmak üzere 3 (üç) yıl süreli ve bedelsiz olarak Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’ne 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre tahsis edilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.  22.01.2020

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                M. İlker KAZAN                            N. Serra DEMİRKOL

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN

      Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır.” denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2019 tarih ve 324 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

     5393 sayılı kanunun 32. maddesi gereğince “meclis başkan ve üyelerine meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için belediye başkanına ödenmekte olan aylık bürüt ödeneğinin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenecektir.” denmekte olduğundan; denetim komisyonu üyelerine  bürüt 222.79 TL günlük huzur hakkı ödenmesi  komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.  15.01.2020

 

  

 

Hayrettin ÜNLÜ                              M. İlker KAZAN                            N. Serra DEMİRKOL

 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN

    

       Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

KÜLTÜR TURİZM VE SANAT  KOMİSYON RAPORU

    İzmit Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarih ve gündemin 16. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Ankara ili Çankaya İlçesi ile kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27.11.2019 tarih ve 1823 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

    Ankara ili Çankaya İlçesi ile kardeş şehir olunması konusu ile  ilgili yapılan çalışmalar sonucunda evrakın müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.  31.01.2020

 

 

 

Şener İNCE                                         Yaşar KARDAŞ                       Ersin ALPASLAN

Kültür Turizm ve Sanat                           Bşk. Vekili                                    Üye

Kom. Bşk.

 

     

 

 

Vedat YOLDAŞ                                   Ertuğrul MALÇOK

      Üye                                                           Üye

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME  KOMİSYON RAPORU

    İzmit Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarih ve gündemin 18. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Çiftçilerimizin üreticilerimizin gelirlerini arttırmak için neler yapılabilir. Devlet desteklemelerinden, yeteri kadar faydalanıp faydalanmadığını araştırmak, varsa engeller üzerinde çalışmak zirai faaliyetlerinde yeni gelir arttırıcı ürünlerin tespiti  ve bölgemizde yetiştirebilirliğinin araştırılması için çalışma yapılması tıbbi aromatik bitki bahçelerinin bölgemizde yetiştirilebilmesinin araştırılması, besicilerimizin hibe desteği veya faizsiz kredi desteklerinden faydalanıp faydalanmadığını araştırmak, üreticilerimizin sorunlarının tespiti ve sorunların giderilmesi için yapılabilecek çalışmaların araştırılması teklifi  ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

   Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 29.01.2020

 

 

 

Çağlayan DUMAN                                      Mehmet ÇETİN                          Engin DUYMAZ

Kırsal Hiz.ve İsim. Kom Bşk.                         Bşk. Vekili                                          Üye

                                                                    

 

 

Süleyman ŞEN                                         Halil İNCİEL

        Üye                                                        Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME  KOMİSYON RAPORU

    İzmit Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Gündoğdu Mahallesi, Düzlem Sokak ile Hatem Sokak arası 0/Park parselde yeni yapılan parka isim verilmesi teklifi  ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

    Gündoğdu Mahallesi, Düzlem Sokak ile Hatem Sokak arası 0/Park parselde yeni yapılan parka, “Emine BULUT PARKI” isminin verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 29..01.2020

 

 

 

Çağlayan DUMAN                                      Mehmet ÇETİN                          Engin DUYMAZ

Kırsal Hiz.ve İsim. Kom Bşk.                         Bşk. Vekili                                          Üye

                                                                    

 

 

 

Süleyman ŞEN                                           Halil İNCİEL

        Üye                                                            Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

       İzmit Belediye Meclisi 07.01.2020 tarih ve gündemin 8. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz tarafından Kocaeli 2. Tüketici Mahkemesinin 2019/421 E. sayılı ( eski Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahk. 2013/497 E. sayılı dosyası)  dosyası ile açılan davadan Feragat edilmesi ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğünün 16.12.2019 tarih ve 1247 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakere neticesinde:

      Hukuk İşleri Müdürlüğünden alınan görüşe istinaden; 5393 sayılı Belediye Kanunu’ n 18/h maddesi gereğince, Belediyemiz tarafından Kocaeli 2. Tüketici Mahkemesinin 2019/421 E. sayılı ( eski Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahk. 2013/497 E. sayılı dosyası)  dosyası ile açılan davadan, müspet sonuç alınamayacağı ön görüldüğünden; davalı taraf henüz avukatla temsil edilmiyor ve yeni yargılama masrafları yapılmamışken; aynı konuda aleyhe sonuçlanan emsal davalar mevcutken yeni yargılama masraflarına ve nafile emek ve mesaiye sebebiyet vermemek için, Feragat edilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 22.01.2020                 

 

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                               M. İlker KAZAN                        N. Serra DEMİRKOL

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                        Üye

 

 

 

 

Necat ÇAKIR                                               Dilek YALÇIN    

       Üye                                                      Üye

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz