03.12.2019 Tarihli Meclis Gündemi

3 Aralık 20190
Metni Sesli Dinle

                                       İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                              

 

 

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 03.12.2019 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

                      

          Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleriniz rica olunur.   

              

                                                                                                                                                                    Fatma KAPLAN HÜRRİYET 

                                                                                                                                                                                    İzmit Belediye Başkanı

                                                                                                    

          G Ü N D E  M    

1-Yoklama

 

  1. tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-2020 yılı Geçici işçi vizesi verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 12.11.2019 tarih ve 2617 sayılı yazısı.

 

4-Zabıta personelinin Maktu mesai ücretleri tespiti ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 25.11.2019 tarih ve 1909 sayılı yazısı.

 

5-Ankara ili Çankaya İlçesi ile kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27.11.2019 tarih ve 1823 sayılı  yazısı.

 

6-İzmit-Tepecik Mahallesi, G23b.24c.1d uygulama imar planı paftasındaki plan değişikliği teklifi  ile ilgili  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.11.2019 tarih ve 4543 sayılı yazısı.

 

7-İzmit-Yahyakaptan Mahallesi (tapuda M.Ali Paşa), G23b.25d.2b uygulama imar planı paftasındaki plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 13.11.2019 tarihli raporu.

8-Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama sürecine ilişkin Tebliğ gereğince Belediye Meclis Kararı alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmesi ile ilgili  İmar Komisyonunun 13.11.2019 tarihli raporu.

 

9-İzmit-Karadenizliler (tapuda Durhasan) Mahallesi, G23b.25b.3a uygulama imar planı paftasındaki  plan değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 13.11.2019 tarihli raporu.

 

10-Yenimahalle 2813 ada, 8 nolu parselin Spor Tesisi olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi  teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 27.11.2019 tarihli raporu.

 

11-2020 Yılı Tarife Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 27.11.2019 tarihli raporu.

 

12-İzmit ilçesi Bayraktar mahallesinde kadastro ekipleri ile birlikte görev yapacak  bilirkişilerin belirlenmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun  27. 11.2019 tarihli raporu.

 

13-İlçemizin turistik yerlerine bilgilendirme haritalarının yapılması teklifi ile ilgili  Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 27.11.2019 tarihli raporu.

 

14-Çevre Sağlık Komisyonunun 25.11.2019 tarihli raporu.

 

 

 

             GELEN EVRAK

            ——————————–

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz