PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisi’nin 03.01.2017 tarih ve gündemin 4.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır” denildiğinden Denetim Komisyonu’nda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.12.2016 tarih...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisinin 06.10.2020 tarih ve gündemin 17. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 sayılı Belediye Kanununda ve mer-i mevzuat hükümleri dairesinde belediyelere verilen görevlerin yerine getirilmesi, seyyar satıcıların denetlenebilmesi ve gerek vatandaşlar gerekse seyyar satıcılar nezdinde yaşanılabilir bir ortam oluşturulabilmesi ile birlikte sabit esnafların işyeri önündeki kaldırımları bir standart...

  İZMİT BELEDİYESİ ARŞİV HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU              İzmit Belediye Meclisinin 02.05.2017 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemize ait Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.04.2017 tarih ve 109 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:                               ...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisinin 03.11.2020 tarih ve gündemin 16. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 sayılı Belediye Kanununda ve mer-i mevzuat hükümleri dairesinde belediyelere verilen görevlerin yerine getirilmesi, seyyar satıcıların denetlenebilmesi ve gerek vatandaşlar gerekse seyyar satıcılar nezdinde yaşanılabilir bir ortam oluşturulabilmesi ile birlikte sabit esnafların işyeri önündeki kaldırımları bir standart...

  PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU         İzmit Belediye Meclisinin 07.03.2017 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İmar planında konut alanında kalan, Arızlı mahallesi 201 ada 28 nolu parselin, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih ve gündemin 17. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 sayılı Belediye Kanununda ve mer-i mevzuat hükümleri dairesinde belediyelere verilen görevlerin yerine getirilmesi, seyyar satıcıların denetlenebilmesi ve gerek vatandaşlar gerekse seyyar satıcılar nezdinde yaşanılabilir bir ortam oluşturulabilmesi ile birlikte sabit esnafların işyeri önündeki kaldırımları bir standart...

  PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU            İzmit Belediye Meclisinin 01.08.2017 tarih ve gündemin 7. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesiyle ortaklaşa yürütülen proje kapsamında “Üniversiteli Pazarı” açılması planlanmaktadır.5393 sayılı kanunun 75. Maddesinin “c” bendinde “Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih ve gündemin 10. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz tarafından Kocaeli 1. Tüketici Mahkemesinin 2020/143 E. sayılı (eski Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahk. 2013/499 E. sayılı dosyası)  dosyası ile açılan davadan Feragat edilmesi ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğünün 25.12.2020 tarih ve 1420 sayılı yazısı okunarak...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU                 İzmit Belediye Meclisinin 03.10.2017 tarih ve gündemin G-1. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, Kemalpaşa Mahallesi İnönü caddesi No.74 adresinde tapuda 219 ada, 1 nolu parselde bulunan kafeteryanın 10 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun,  5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi...

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU İzmit Belediye Meclisinin 02.02.2021 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla '' İzmit Belediyesi Görev, Yetki ve Sorumluluk Hakkında Yönetmelik '' kapsamında Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne ait Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin görüşülmesi teklifi ile...