01.06.2021 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

1 Haziran 20210
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 01.06.2021 Salı günü saat 14.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Sayın meclis üyelerimizin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Plaza Binası A Blok 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleri rica olunur.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET

İzmit Belediye Başkanı

GÜNDEM

 1. Yoklama
 2. 21.05.2021 tarihli tutanak özetinin okunması.
 3. Yeni Mahalle Gönül Sokak’ta bulunan Teknik Çocuk Parkı’nın isminin Gönül Parkı olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 18.05.2021 tarih ve 1001 sayılı yazısı.
 4. Mülkiyeti belediyemize ait olan Kısalar Mahallesi 7 nolu 260 m2’lik parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 26.05.2021 tarihli raporu.
 5. 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereği; belediyemizde bulunan memur kadrolarından boş bulunan kadronun (Dondurulan) iptali amacıyla hazırlanan “II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 24.05.2021 tarihli raporu.
 6. Ulusal Bayram günlerinde çalışma ruhsatı almak zorunda olan işyerleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 26.05.2021 tarihli raporu.
 7. Yerli ekmeklik buğday tohumu desteğinde bulunulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 25.05.2021 tarihli raporu.
 8. Alternatif ürün aronya fidesi desteğinin verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 25.05.2021 tarihli raporu.
 9. Belediyemiz sınırları içerisinde plan üzerinde yüksekliği yazılmayan donatı, konut, iş merkezi ve diğer kullanım alanlarına yükseklik değeri verilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu’nun 26.05.2021 tarihli raporu.
 10.  İzmit Ömerağa mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 20.05.2021 tarihli raporu.
 11.  Akmeşe Atatürk ve Cumhuriyet mahalleleri sınırları içerisinde yer alan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Revizyonu teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 26.05.2021 tarihli raporu.

 

GELEN EVRAK

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz