01.06.2021 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

1 Haziran 20210
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2021 DÖNEMİ 01.06.2021 SALI SAAT 14.00 DA YAPTIĞI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMLARINA AİT KARAR ÖZETLERİ

(Madde 4-) KARAR 43- Mülkiyeti belediyemize ait olan Kısalar Mahallesi 7 nolu 260 m2’lik parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 26.05.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(Madde 5-) KARAR 44-  22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” gereği; belediyemizde bulunan memur kadrolarından boş bulunan kadronun (Dondurulan) iptali amacıyla hazırlanan “II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 24.05.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(Madde 6-)  KARAR 45- Ulusal Bayram günlerinde çalışma ruhsatı almak zorunda olan işyerleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 26.05.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 10-) KARAR 46- İzmit Ömerağa mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 20.05.2021 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun Komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 13-) KARAR 47- Çukurbağ mahallesi Nikomedia Antik Kenti kurtarma kazı çalışmaları için 5393 sayılı kanunun 75/c maddesine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü, Kocaeli Müze Müdürlüğü ile ortak proje hazırlanması ve bu konuda aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 01.06.2021 tarih ve 478 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın direkt geçmesine oy birliği ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 07.06.2021 tarihinde ilan olunur.

 

Şaziye MARUL

Yazı İşleri Müdürü

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz