01.10.2019 Tarihli Meclis Gündemi

1 Eylül 20190
Metni Sesli Dinle

 

 

                                                                                                                    

                                            

                                   İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN                                               

 

 

 

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 01.10.2019 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

                     

          Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleriniz rica olunur.   

              

                                                                                                  Fatma KAPLAN HÜRRİYET 

                                                                                                        İzmit Belediye Başkanı

                                                                                                     

          G Ü N D E  M    

1-Yoklama

 

2-13.09.2019 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-Araç ve iş makinalarının satın alınmasında kullanılmak üzere İller Bankasından veya yurtiçi Bankalardan kredi/leasing kullanılmasına ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve gerektiğinde teminat mektubunun alınmasında Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 13.09.2019 tarih ve 60 sayılı meclis kararının yeniden görüşülmek üzere meclise iadesi hakkında  Başkanlık Makamı teklifi. (17.09.2019)

 

4-2020-2024 Stratejik Planından alınan 2020 yılı performans programının görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.09.2019 tarih ve 4064 sayılı yazısı.

5-2020 Mali Yılı Bütçesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin b fıkrası ve 62. maddesi gereğince görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.09.2019 tarih ve 4065 sayılı yazısı.

 

6-5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olan 2020 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26.09.2019 tarih ve 4133 sayılı  yazısı.

 

7-İzmit Belediyesi ve UNICEF'in ortaklaşa yapmış olduğu “Benim Evim Çoçuk ve Gençlik Merkezi” projesinin örnek proje seçilmesi sebebiyle Köln'de gerçekleştirilecek olan Çocuk Dostu Şehirler Zirvesi 14-18 Ekim 2019 tarihleri arasında olup tüm masrafların UNICEF tarafından karşılanacak olan Zirveye davet edilen Belediye Başkanımız Fatma Kaplan HÜRRİYET’in görevlendirilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26.09.2019 tarih ve 1419 sayılı yazısı.

 

 

 

8-2018 Yılı Ocak ayından bugüne devam eden Via Francigena Kültür Rotası, Trace Your Eco ve Türkiye Kültür Rotaları İşbirliği Projesi kapsamında imzalanan Avrasya Yolu kapsamında Hoşgörü Yolu projesi güney bölümü çalışmaları tamamlanmış ve kuzey bölümü için hazırlıklara başlanmıştır. Hibe programına yapılacak proje başvurusunda ortak olmak üzere çalışmalar yapmak üzere belediyemizle daha önceden yapılmış işbirliği protokolünün yenilenmesi ve söz konusu dernek ile kentin kültürel ve sosyal yaşamına olumlu katkılar verebilecek çalışmalar yapabilmek adına işbirliği protokolünü imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün  25.09.2019 tarih ve 1415 sayılı yazısı.

 

9-İzmit Belediyesi ile Konya Tuzlukçu Belediyesinin  kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 06.09.2019 tarih ve 1283 sayılı yazısı.

 

10-Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, Eseler Mahallesi 105 ada 131 nolu parselde bulunan mahalle konağının 2.katının 3(üç) yıl süre ile bedelsiz olarak İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 20.09.2019 tarih ve 4839 sayılı yazısı.

 

11-Kocaeli İli İzmit İlçesi Serdar Mahallesinde 1 kişi, Alikahya Merkez Mahallesinde 2 kişi, Kulfallı Mahallesinde 2 kişi ve Yahyakaptan Mahallesinde 1 kişi olmak üzere toplam 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.09.2019 tarih ve 4972 sayılı yazısı.

 

12-10.08.2005 tarih 25902 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesine istinaden 3 adet yerin  (Kemalpaşa Mahallesi, Ömerağa Mahallesi, Sanayi Mahallesi) içkili yer bölgesine dahil edilerek mevcut haritasına işlenmesi teklifi ile ilgili Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 26.09.2019 tarih ve 949 sayılı yazısı.  

 

13-2020-2024 Stratejik plan taslağı ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 27.09.2019 tarihli raporu.

 

14-Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere evsel çöplerin ve geri dönüşüm atıklarının geçici olarak depolandığı çöp konteynırlarının satın alınması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından  bakanlığın uygun gördüğü  miktarda şartlı ayni yardım talebinde bulunulması, belediyemiz adına yardımla ilgili konularda Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.09.2019 tarihli raporu.

 

15-Belediyemizde bulunan memur kadrolarından boş bulunan kadronun (dondurulan) iptali amacıyla hazırlanan II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli ve derece değişikliği ile ilgili III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.09.2019 tarihli raporu.

 

 

 

16-Belediyemizde hizmet veren Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olan Stratejik Planlama ve Performans Birimi’nin  yeni oluşturulan  müdürlük adı altında daha etkin ve hızlı hizmet üretmek düşüncesiyle ilgi yönetmelik uyarınca ihdas edilmesi düşünülen memur kadrosu  ile ilgili hazırlanan II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.09.2019 tarihli raporu.

 

  1. Kurulan Pazar Yerlerinde düzenlemeler yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 27.09.2019 tarihli raporu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             GELEN EVRAK

            ——————————–

 

      

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz