01.12.2020 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

1 Aralık 20200
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 01.12.2020 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleriniz rica olunur.   

              

                                                                                                  Fatma KAPLAN HÜRRİYET

                                                                                               İzmit Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1 – Yoklama

2 – 03.11.2020 tarihli tutanak özetinin okunması.

3 – Müdürlükler arası ödenek aktarımı yapılması teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 23.11.2020 tarih ve 3920 sayılı yazısı.

4 – 2021 yılı Geçici işçi vizesi verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 06.11.2020 tarih ve 2743 sayılı yazısı.

5 – İzmit Belediyesinin- ICLEI (Uluslararası Yerel çevre Girişimleri Konseyi / Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimlere) üye olması ve üyelik aidatının Belediyemiz bütçesinden karşılanması teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 23.11.2020 tarih ve 29 sayılı yazısı.

6 – İzmit Belediye Meclisinin 42 sayılı meclis kararı ile seçilen bilirkişilerin, İl Kadastro Müdürlüğünün yazısına istinaden yeniden belirlenmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 23.11.2020 tarih ve 6118 sayılı yazısı.

7 – İzmit – Orhan Mahallesi, G23b.24b.4d Uygulama İmar Planı Paftası, 3469 ada 8, 9 ve 10 no’lu parsellerin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 18.11.2020 tarihli raporu.

8 – İzmit-Atatürk Mahallesi (tapuda Durhasan), G24a.21d.1a-1b uygulama imar planı paftaları, 124, 125 ve 126 no’lu imar adalarında Belediye hizmetlerinin daha iyi ve etkin yürütülebilmesi amacıyla “Park Alanı” ve “Belediye Hizmet Alanı” kullanımlarının yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 18.11.2020 tarihli raporu.

9 – İzmit-Yahyakaptan Mahallesi (tapuda Mehmet Ali Paşa), G23b.25d.2b uygulama imar planı paftası, Ticaret Alanı kullanımındaki 1560 ada 10 no’lu parselde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazları içeren talepler ile ilgili İmar Komisyonunun 25.11.2020 tarihli raporu.

10 – Turgut Mahallesi 308 ada, 84, 85, 86 no’lu parsellerin tapu devirleri teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.11. 2020 tarihli raporu.

11 – I Sayılı Kadro İhdası Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.11.2020 tarihli raporu.

12 – Gündoğdu Mahallesi 752 ada 10 no’lu parselin imar planında Su Deposu Alanı olarak ayrılan kısmının tahsisi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.11.2020 tarihli raporu.

13 – Belediyemize ait SARBAŞ İnşaat Bilişim Akaryakıt Gıda Turizm ve Sanayi A.Ş Şirket Sermayesinin artırımı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.11.2020 tarihli raporu.

14 – Veteriner İşleri Müdürlüğünün Görev,  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.11.2020 tarihli raporu.

15 – Strateji Geliştirme Müdürlüğünün Görev,  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.11.2020 tarihli raporu.

16 – Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün Görev,  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.11.2020 tarihli raporu.

17 – Zabıta Müdürlüğünün Belediye Kuralları Uygulama Yönetmeliği (revize) edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 25.11.2020 tarihli raporu.

18 – İzmit merkezinde bir teleferik hattının planlanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonunun 26.11.2020 tarihli raporu.

19 – 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olan 2021 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.11.2020 tarihli raporu.

20 – İzmit Belediye Meclisinin 41 sayılı meclis kararı ile seçilen bilirkişilerin, İl Kadastro Müdürlüğünün yazısına istinaden yeniden belirlenmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 20.11.2020 tarihli raporu. 

21 – İzmir Çiğli Belediyesi ile Kardeş Belediye olunması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 16.11.2020 tarihli raporu.

 

GELEN EVRAK

 

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz