06.08.2020 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

6 Kasım 20200
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 06.08.2020 Perşembe günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır. Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleriniz rica olunur.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET

İzmit Belediye Başkanı

G Ü N D E M

 1. Yoklama
 2. 14.07.2020 tarihli tutanak özetinin okunması.
 3. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Akmeşe Mahallesi 2253 nolu 45,00m2 yüzölçümlü parselin tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 08.07.2020 tarih ve 3159 sayılı yazısı.
 4. I sayılı Kadro İhdas Cetveli ile ilgili Plan Bütçe Komisyonunun 27.07.2020 tarihli raporu.
 5. II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili Plan Bütçe Komisyonunun 27.07.2020 tarihli raporu.
 6. I sayılı Kadro İhdası Cetveli teklifi ile ilgili Plan Bütçe Komisyonunun 27.07.2020 tarihli raporu.
 7. İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile İzmit Belediyesinin ortak çalışmalar yapabilmesi ve bu konuda işbirliği protokolü hazırlanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.07.2020 tarihli raporu.
 8. Mahalle isim değişikliği teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 28.07.2020 tarihli raporu.
 9. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan muhtelif 22 adet mahallede kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 30.07.2020 tarihli raporu.
 10. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan muhtelif 18 adet mahallede kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi seçilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 30.07.2020 tarihli raporu.
 11. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan muhtelif 3 adet mahallede kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere bilirkişi seçimi yapılması teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 29.07.2020 tarihli raporu.
 12. Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 22.07.2020 tarihli raporu.
 13. Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 22.07.2020 tarihli raporu.
 14. Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 22.07.2020 tarihli raporu.
 15. İzmit merkezinde bir teleferik hattının planlanması ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonunun 29.07.2020 tarihli raporu.
 16. Müdür ve Üstü Unvanlı personel sunumu ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 20.07.2020 tarih ve 1538 sayılı yazısı.

 

GELEN EVRAK     

——————————–

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz