02.03.2021 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

2 Mart 20210
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 02.03.2021 Salı günü saat 14.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Plaza Binası A Blok 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleriniz rica olunur.   

 

Fatma KAPLAN HÜRRİYET

İzmit Belediye Başkanı   

GÜNDEM                                                                                                                                                                                            

1 – Yoklama

2 – 02.02.2021 tarihli tutanak özetinin okunması.

3 – Enerji Kentleri Birliğine üye olunması ve 1 asil 1 yedek üye seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 17.02.2021 tarih ve 43 sayılı yazısı.

4 – Belediyemize hibe edilen Çöp Taksi Kamyonetinin kabulünün görüşülmesi teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 15.02.2021 tarih ve 211 sayılı yazısı.

5 – Belediyemiz Müdürlüklerinin (28 adet) Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikleri ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 25.02.2021 tarihli yazısı.

6 – İzmit-Yeşilova Mahallesi (tapuda Çayırköy) sınırları içerisinde “Kentsel Çalışma Alanı” olarak planlanan alanda, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliğine ilişkin 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazı içeren İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.02.2021 tarih ve 707 sayılı yazısı.

7 – İzmit-Arızlı İ-9 Gelişme Konut Alanı Planlama Bölgesi”ndeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.02.2021 tarihli yazısı.

8 – İzmit-Yeşilova Mahallesi (tapuda Çayırköy), G23b.25a.2c Uygulama İmar Planı paftası, 198 ada 1 parselin “Özel Yurt Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.02.2021 tarihli yazısı. 

9 – Kocaeli Yeni Kent Merkezi (MİA), 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar Komisyonunun 19.02.2021 tarihli raporu.

10 – İzmit-Kocatepe (tapuda Hatipköy) Mahallesi, G23b.23d.2c Uygulama İmar Planı Paftası 2056 ada 11, 12, 13, 14, 22 ve 23 nolu parsellerdeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 22.02.2021 tarihli raporu.

11 – İzmit-Arızlı, Balören, Bayraktar, Durhasan, Eseler, Karaabdülbaki, Kulfallı, Sapakpınar, Süleymaniye ve Yassıbağ Mahallelerinde yer alan “Dini Tesis Alan”larının yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 10.02.2021 tarihli raporu.

12 – Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Oto ve Halı Yıkama Yerleri Hakkındaki Yönergenin görüşülmesi teklifi ile ilgili İmar Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunun 24.02.2021 tarihli raporu.

13 – Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün Görev,  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.02.2021 tarihli raporu.

14 – İlçemizdeki kırsal mahallelerin kaybetmiş oldukları haklarını kazanabilmeleri için gerekli araştırmaların yapılması teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 24.02.2021 tarihli raporu.

 

 

 

GELEN EVRAK

 

 

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz