Mart 2021 Komisyon Raporları

1 Mart 20210
Metni Sesli Dinle

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 02.03.2021 tarih ve gündemin 14. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7254 sayılı kanunun 10. Maddesi ile başvuru yapmak şartı ile köy statüsü değiştirilmiş olup; İlçemizdeki mahallelerin kaybetmiş oldukları hakları kazanabilmeleri için gerekli araştırmaların yapılması teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızca tanzim ve imza edilmiştir. 29.03.202

 

 

                Şener İNCE                                             Halil İNCİEL                             Çağlayan DUMAN

Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme                           Bşk. Vekili                                          Üye

                 Kom.Bşk.                                                                                   

 

 

             Süleyman ŞEN                                        Mehmet ÇETİN                                                                                                                                    

                      Üye                                                           Üye

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisinin 02.03.2021 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla '' İzmit Belediyesi Görev, Yetki ve Sorumluluk Hakkında Yönetmelik '' kapsamında Özel Kalem Müdürlüğü, Basın ve Yayın Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin görüşülmesi teklifi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 25.02.2021 tarih ve 22 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 30.03.2021

 

 

Hayrettin ÜNLÜ                                 Çağlayan DUMAN                         Vedat YOLDAŞ

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                     Başkan Vekili                                          Üye

 

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN     

      Üye                                                       Üye

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz