02.05.2017 Tarihli Meclis Gündemi

2 Mayıs 20170
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

                 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 02.05.2017 Salı  günü saat 15.00 ‘de toplanacaktır.

                     

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur. 

                   

                                                                                                                               Dr. Nevzat DOĞAN 

          İzmit Belediye Başkanı

                                                                                                                          

            G Ü N D E  M    

1-       Yoklama

2-      04.04.2017 tarihli tutanak özetinin okunması.

3-      5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64. Maddesi gereğince İzmit Belediyesine ait 2016 Yılı Kesin Hesabı ve ekli cetvellerinin görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.04.2017 tarihli yazısı.

4-      Belediyemize ait Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 18.04.2017 tarih ve 109 sayılı yazısı.

5-      Belediyemiz şirketleri SARBAŞ A.Ş ve BEKAŞ A.Ş’nin gerekli ihale ve projelerde kullanılmak üzere yurtiçi bankalardan teminat mektubu alınması ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün  18.04.2017 tarih ve 20 sayılı yazısı.

6-      İzmit Belediyesi olarak bu yıl 9’ su düzenlenecek Pişmaniye Festivalinin yurtdışı ayağının Beyaz Rusya Cumhuriyeti Belarus Başkenti Minsk şehrinde 6-7-8-9 Temmuz  2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Belediyemizden 60  kişilik katılım sağlayacağı ve tüm masraflarının tarafımızdan karşılanacağı programın gerçekleştirilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 24.04.2017 tarihli yazısı.

7-      MehmetAlipaşa  (Yenişehir Mahallesi, 1744 adada bulunan mahalle konağının zemin katının bir bölümünün 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. d maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.03.2017 tarih ve 1888 sayılı yazısı.

8-      İzmit-Tepeköy (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.25b.1a uygulama imar planı paftası, “İbadet Yeri” olarak planlanan 116 ada 4 nolu parselin Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’nin 2015/615 esas sayılı dosyası üzerinden verilen ‘’İmar Planı Tadilatının İptali’’ kararı doğrultusunda çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 18.04.2017 tarihli raporu.

9-      İzmit-Tepeköy (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.20d.3c ve G23b.20c.4d uygulama imar planı paftaları, “Sosyo-Kültürel Tesis Alanı” kullanımındaki 179 ada 1 nolu parsel ile “Park alanı” kullanımındaki 180 ada 1 nolu parselin arasından geçen 7 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak park alanına dâhil edilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 20.04.2017 tarihli raporu.

10-  İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25a.3b Uygulama İmar Planı paftası, “İlköğretim Tesisi Alanı” ve “Park Alanı” kullanımındaki 2491 ada 1 nolu parselin tamamının “İlköğretim Tesisi Alanı” olarak planlanması ile kaldırılan park alanının 2490 ada 9 nolu parselin doğusundaki çıkmaz yol ile trafo alanının bir kısmında planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 17.04.2017 tarihli raporu.

11-  İzmit-Erenler Mahallesi (tapuda Kadıköy), G23b.24c.2a uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 3661 ada 47 ve 44 nolu parseller ile 19 nolu parsel arasında 7 mt genişliğinde imar yolu planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 19.04.2017 tarihli raporu.

12-  İzmit-Yeşilova (tapuda Çayırköy) Mahallesi, G23b.25a.2c uygulama imar planı paftası, “Park Alanı” kullanımındaki 198 ada 3 nolu parselin kuzeybatısında takriben 640m⊃’lik kısmının mahalle konağı yapılması amacıyla “E:1.20, H:3 kat” yapılaşma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesi ile kaldırılan park alanına eşdeğer alanın Tepeköy (tapuda Deretepe)  Mahallesi, G23b.25a.2b uygulama imar planı paftası, konut alanı kullanımındaki 125 ada 26 nolu parselin tamamı ile 27 nolu parselin bir kısmında planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 20.04.2017 tarihli raporu.

13-  İzmit-Karadenizliler (tapuda Durhasan) Mahallesi, G23b.25b.4a uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 166 ada 5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nolu parseller ile 167 ada 5,6,7,8,9,10,11 ve 12 nolu parsellerde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla söz konusu imar adaları arasında yer alan 7mt genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak konut alanına dâhil edilmesi ve yapılaşma koşullarının “E:1.05, Hmax:9.50mt” olarak belirlenmesi ile kaldırılan imar yoluna eşdeğer büyüklükte alanın 166 ve 167 nolu imar adalarının kuzeyinde otopark alanı olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 20.04.2017 tarihli raporu.

14-  İzmit-Tepeköy Mahallesi (tapuda Deretepe), G23b.20d.3c Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında E:0.70, Hmax:9.50mt yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımında olan 217 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerin “Özel Eğitim Tesis Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 19.04.2017 tarihli raporu.

15-  Müdür ve  üstü Ünvanlı Personel hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün   24.04.2017 tarihli bilgi sunumu

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz