02.05.2017 Tarihli Meclis Toplantısı 1. Oturum Tutanak Özeti

2 Mayıs 20170
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisi’nin 2017 dönemi

1. Birleşiminin 1.  Oturumu 02.05.2017 / Salı saat 15.00’da

yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

———————————————————————————————————————————————————————————–

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr.Nevzat DOĞAN başkanlığında azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Aliye Hale MERİÇ, Hasan AYAZ, Erhan UYSAL, Emine ZEYBEK, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT, Ercan UMUTLU, Y. Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, Emrah EFE, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barbaros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hamit İLKER ULUSOY’un mevcut oldukları anlaşıldı.

04.04.2017 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

04.04.2017 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

G1- Obezite ile mücadele kapsamında toplumun tüm kesimleri ile özellikle de gençlerimizin spora yönlendirilmeleri ve ayrıca bu konuda yapılması gereken araştırma, bilgilendirme çalışmalarının başlatılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Cemil KANPARA ve Ercan UMUTLU tarafından verilen 02.05.2017 tarihli takrir okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

(Madde 3-) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64. Maddesi gereğince İzmit Belediyesine ait 2016 Yılı Kesin Hesabı ve ekli cetvellerinin görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.04.2017 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 4-) Belediyemize ait Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği’nin oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 18.04.2017 tarih ve 109 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 31- (MADDE 5-) Belediyemiz şirketleri SARBAŞ ve BEKAŞ’ın gerekli ihale ve projelerde kullanılmak üzere yurtiçi bankalardan teminat mektubu alınması ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 18.04.2017 tarih ve 20 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Bu hükümler Çerçevesinde, Belediyemiz şirketleri Sarbaş A. Ş ile Bekaş A.Ş'nin gerekli ihale ve projelerde kullanılmak üzere yurtiçi bankalardan 3.000.000.-TL (YL/Üçmilyon TL) tutarında teminat mektubu alınması ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesinde Belediye Başkanına yetki verilmesine, (Belediye Meclis üyeleri Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY)’un mualif oylarına karşı; Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN, Meclis üyeleri Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, M. Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ)'nün kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 32- (Madde 6-) İzmit Belediyesi olarak bu yıl 9’ su düzenlenecek Pişmaniye Festivalinin yurtdışı ayağının Beyaz Rusya Cumhuriyeti Belarus Başkenti Minsk şehrinde 6-7-8-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Belediyemizden 60 kişilik katılım sağlayacağı ve tüm masraflarının tarafımızdan karşılanacağı programın gerçekleştirilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 24.04.2017 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden değerlendirilmek üzere evrakın müdürlüğüne iadesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 33- (Madde 7-) Mehmetalipaşa (Yenişehir) Mahallesi, 1744 adada bulunan mahalle konağının zemin katının bir bölümünün 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi konusunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. d maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 31.03.2017 tarih ve 1888 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mehmetalipaşa (Yenişehir) Mahallesi, 1744 adada bulunan mahalle konağının zemin katının bir bölümünün 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak (5) yıl süre ile bedelsiz kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. d maddesine göre Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmesi uygun görülmekle kabulüne oybirliği ile karar verildi.

(Madde 😎 İzmit-Tepeköy (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.25b.1a uygulama imar planı paftası, “İbadet Yeri” olarak planlanan 116 ada 4 nolu parselin Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’nin 2015/615 esas sayılı dosyası üzerinden verilen “İmar Planı Tadilatının İptali” kararı doğrultusunda çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 18.04.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun yeniden değerlendirilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

KARAR 34- (Madde 9-) İzmit-Tepeköy (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.20d.3c ve G23b.20c.4d uygulama imar planı paftaları, “Sosyo-Kültürel Tesis Alanı” kullanımındaki 179 ada 1 nolu parsel ile “Park alanı” kullanımındaki 180 ada 1 nolu parselin arasından geçen 7 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak park alanına dâhil edilmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 20.04.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye Meclis Üyeleri (Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY)'un muhalif oylarına karşı (Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Belediye Meclis Üyeleri, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ)'nün kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 35- (Madde 10-) İzmit-Yenişehir Mahallesi (tapuda Durhasan), G23b.25a.3b Uygulama İmar Planı paftası, “İlköğretim Tesisi Alanı” ve “Park Alanı” kullanımındaki 2491 ada 1 nolu parselin tamamının “İlköğretim Tesisi Alanı” olarak planlanması ile kaldırılan park alanının 2490 ada 9 nolu parselin doğusundaki çıkmaz yol ile trafo alanının bir kısmında planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 17.04.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 36- (Madde 11-) İzmit-Erenler Mahallesi (tapuda Kadıköy), G23b.24c.2a uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 3661 ada 47 ve 44 nolu parseller ile 19 nolu parsel arasında 7 mt genişliğinde imar yolu planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 19.04.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 37- (Madde 12-) İzmit-Yeşilova (tapuda Çayırköy) Mahallesi, G23b.25a.2c uygulama imar planı paftası, “Park Alanı” kullanımındaki 198 ada 3 nolu parselin kuzeybatısında takriben 640m⊃’lik kısmının mahalle konağı yapılması amacıyla “E:1.20, H:3 kat” yapılaşma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesi ile kaldırılan park alanına eşdeğer alanın Tepeköy (tapuda Deretepe)  Mahallesi, G23b.25a.2b uygulama imar planı paftası, konut alanı kullanımındaki 125 ada 26 nolu parselin tamamı ile 27 nolu parselin bir kısmında planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 20.04.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye Meclis Üyeleri (Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY)'un muhalif oylarına karşı (Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Belediye Meclis Üyeleri, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK,  İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ)'nün kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verildi.

KARAR 38- (Madde 13-) İzmit-Karadenizliler (tapuda Durhasan) Mahallesi, G23b.25b.4a uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 166 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parseller ile 167 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellerde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla söz konusu imar adaları arasında yer alan 7mt genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak konut alanına dâhil edilmesi ve yapılaşma koşullarının “E:1.05, Hmax:9.50mt” olarak belirlenmesi ile kaldırılan imar yoluna eşdeğer büyüklükte alanın 166 ve 167 nolu imar adalarının kuzeyinde otopark alanı olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 20.04.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

KARAR 39- (Madde 14-) İzmit-Tepeköy Mahallesi (tapuda Deretepe), G23b.20d.3c Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında E:0.70, Hmax:9.50mt yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımında olan 217 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerin “Özel Eğitim Tesis Alanı” olarak planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 19.04.2017 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediye Meclis Üyeleri (Aliye Hale MERİÇ, Erhan UYSAL, Özcan ÖZER, Ercan UMUTLU, Emrah EFE, Abdullah KOÇ, Birol SAĞLAM, Veli BEYAZTAŞ, İbrahim GÜÇLÜ, İsmail KAMIŞ, Barbaros AKKUŞ, Ersin ALBAYRAK, Hamit İlker ULUSOY)'un muhalif oylarına karşı (Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN Belediye Meclis Üyeleri, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Mehmet Zekeriya ÖZAK, Hasan AYAZ, Emine ZEYBEK, İbrahim BULUT, Yusuf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, İbrahim KILIÇ, Güzin TAŞTEKİN, Mehmet ÇETİN, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, Ayhan ARSLANBOĞA, Sabri YILDIZ, Erdoğan ÇAKIR, Hayrettin ÜNLÜ)'nün kabul oyları ile oyçokluğu ile karar verildi.

BİLGİ SUNUMU

(Madde 15-) Müdür ve üstü Ünvanlı Personel hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 24.04.2017 tarihli bilgi sunumu gerçekleşmiştir.

(Madde 16-) G1- Obezite ile mücadele kapsamında toplumun tüm kesimleri ile özellikle de gençlerimizin spora yönlendirilmeleri ve ayrıca bu konuda yapılması gereken araştırma, bilgilendirme çalışmalarının başlatılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Cemil KANPARA ve Ercan UMUTLU tarafından verilen 02.05.2017 tarihli takrir okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu’na havalesine oybirliği ile karar verildi.

Azalardan Uğur KOŞTUR, Cengiz KAVŞUT, Hüseyin POLATTİMUR’un mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Uğur KOŞTUR, Cengiz KAVŞUT’un izinli sayılmalarını isteyen azalardan Ersin ALBAYRAK, Veli BEYAZTAŞ tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Uğur KOŞTUR, Cengiz KAVŞUT’un izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Hüseyin POLATTİMUR’un izinli sayılmasını isteyen azalardan Hasan AYAZ, İbrahim ELGİN tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Hüseyin POLATTİMUR’un izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

02.05.2017 tarihli meclis toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumunun kapatılmasına ve 2. Birleşimin 09.05.2017 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Dr. Nevzat DOĞAN                            Güzin TAŞTEKİN                                  Ersin  ALPASLAN

İzmit Belediye Başkanı                               Katip                                                            Katip

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz