02.07.2019 Tarihli Meclis Gündemi

2 Temmuz 20190
Metni Sesli Dinle

 

                                                                                                                      

                                                

                                   

                                      İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 02.07.2019 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

                     

          Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleriniz rica olunur.   

              

                                                                                                  Fatma KAPLAN HÜRRİYET 

                                                                                                        İzmit Belediye Başkanı

                                                                                                     

          G Ü N D E  M    

  1. Yoklama

 

  1. 11.06.2019 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

  1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 67. Maddesindeki  ilgili kanun hükmü gereğince Araç Kiralama Hizmeti İhalesinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 27.06.2019 tarih ve 609 sayılı yazısı.

 

  1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olan 2019 yılı tarife cetvelde müdürlüğümüzün Evlendirme Birimi Gelir Tarifesinin (ı) bendine “Emeklilikte yaşa takılanların çocukları, asgari ücret ile çalışanlara ve işsiz gençlere düğün salonlarının ücretsiz tahsis edilmesi” ibaresinin eklenmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.06.2019 tarih ve 131 sayılı yazısı.

 

  1. İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.1b Uygulama İmar Planı paftası, 772 ada 7 nolu parselde temel kazısı sırasında tespit edilen temel kalıntılarının Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.12.2017 tarih ve 3290 sayılı kararı ile tesciline, yapı koruma grubunun “2.Grup”, koruma alan sınırının ise parsel sınırı olarak belirlenmesine ve söz konusu parsele “145envanter numarasının verilerek tescil kararının imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.06.2019 tarih ve 2468 sayılı yazısı.

 

 

              GELEN EVRAK

             ——————————–

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz