02.07.2019 Tarihli Meclis Tutanak Özeti

2 Temmuz 20190
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2019 dönemi

1. birleşiminin 1 . Oturumu 02.07.2019 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

 

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET başkanlığında azalardan Nevin Serra DEMİRKOL, Şener İNCE, Engin UÇAR, Ersin ALPASLAN, Mustafa SOYDABAŞ, Güzin TAŞTEKİN, Nurettin BULUT, Hakan TANTA, Fikret HOCAOĞLU, Necat ÇAKIR, Eşref Ayhan ARPACI, Cahit Arsal ARISAL, Hayrettin ÜNLÜ, Yaşar KARDAŞ,İbrahim KILIÇ, Çetin SARICA, Çağlayan DUMAN, Mehmet BAŞTÜRK, Vedat YOLDAŞ, Tuncay AŞKIN, Fatih ÖZCAN, Mehmet BAŞTAN, Mehmet İlker KAZAN, Devrim BAL, Erol ÇALIŞKAN, Halil İNCİEL, Muharrem TUTUŞ, Ertuğrul MALÇOK, Erkan AKSOY, Süleyman ŞEN, Mehmet ÇETİN, Aysel DEMİRTAŞ, Mustafa ZENGİN, Engin DUYMAZ’ın mevcut oldukları anlaşıldı.

 

11.06.2019 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

11.06.2019 tarihli tutanak özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

(G-1) Belediyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur personele en çok üyeye sahip yetkili sendika aracılığıyla sosyal denge tazminatı ödenmesi için toplu iş sözleşmesi yapmak üzere 5393 sayılı kanunun 38 inci maddesinin (g) bendinde “yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak” denildiğinden Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.06.2019 tarih ve 1556 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

(G2-) Belediyemiz sınırları dahilinde yer alan Kabaoğlu ve Tüysüzler Mahallerini kapsayan sınır değişikliği ile ilgili olarak ilgi dilekçe ile kuzeyinde Fatih Caddesi, güneyinde İstanbul-Ankara Otoyolu, doğusunda Prof Baki Komsuoğlu Bulvarı, batısında Örnek Sokak, Çam Sokak, Çiftçiler Sokak ve Şehit Metin Kaya Caddesi arasında kalan kısmın Tüysüzler Mahallesine bağlanması teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 02.07.2019 tarih ve 3548 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın gündeme alınmasına oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 3-) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 67. Maddesindeki  ilgili kanun hükmü gereğince Araç Kiralama Hizmeti İhalesinin yapılabilmesi teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 27.06.2019 tarih ve 609 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Madde 4-) 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş olan 2019 yılı tarife cetvelde müdürlüğümüzün Evlendirme Birimi Gelir Tarifesinin (ı) bendine “Emeklilikte yaşa takılanların çocukları, asgari ücret ile çalışanlara ve işsiz gençlere düğün salonlarının ücretsiz tahsis edilmesi” ibaresinin eklenmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.06.2019 tarih ve 131 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

(Madde 5-) İzmit-Gündoğdu Mahallesi, G23b.25a.1b Uygulama İmar Planı paftası, 772 ada 7 nolu parselde temel kazısı sırasında tespit edilen temel kalıntılarının Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.12.2017 tarih ve 3290 sayılı kararı ile tesciline, yapı koruma grubunun “2.Grup”, koruma alan sınırının ise parsel sınırı olarak belirlenmesine ve söz konusu parsele “145envanter numarasının verilerek tescil kararının imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.06.2019 tarih ve 2468 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(G1-) (Madde 6-) Belediyemizde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur personele en çok üyeye sahip yetkili sendika aracılığıyla sosyal denge tazminatı ödenmesi için toplu iş sözleşmesi yapmak üzere 5393 sayılı kanunun 38 inci maddesinin (g) bendinde “yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak” denildiğinden Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.06.2019 tarih ve 1556 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan Bütçe komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(G2-) (Madde 7-) Belediyemiz sınırları dahilinde yer alan Kabaoğlu ve Tüysüzler Mahallerini kapsayan sınır değişikliği ile ilgili olarak ilgi dilekçe ile kuzeyinde Fatih Caddesi, güneyinde İstanbul-Ankara Otoyolu, doğusunda Prof Baki Komsuoğlu Bulvarı, batısında Örnek Sokak, Çam Sokak, Çiftçiler Sokak ve Şehit Metin Kaya Caddesi arasında kalan kısmın Tüysüzler Mahallesine bağlanması teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 02.07.2019 tarih ve 3548 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak  yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonu ile Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Soru Önergesi 1-)  İzmit İlçesi ve Kocaeli ilinin kan ve kan ürünleri ihtiyacının karşılanması  için  İzmit Belediyesi ve Kızılay İşbirliği ile düzenli olarak kan bağışı sağlayacak donörler bulunarak kan bağışçısı bankası oluşturulaması teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Dr. Eşref Ayhan ARPACI, Mehmet İLKER KAZAN, Hakan TANTA ve Çetin SARICA tarafından  02.07.2019 tarihinde verilen yazılı soru önergesi okunarak ve gündema alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın  Çevre ve Sağlık komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Soru Önergesi 2-) İzmit ilçesi sınırları içerisinde trafikte can ve mal güvenliğinin alınması ve gerekli çalışmaların yürütülmesi için Komisyona görev verilmesi komisyon çalışması sonrası ortaya çıkacak olan tedbir ve sonuçların değerlendirilerek ilgili çalışma başlatılması teklifi ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri Necat ÇAKIR ve Mustafa SOYDABAŞ  tarafından 02.07.2019 tarihinde verilen yazılı soru önergesi okunarak ve gündema alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın  Çevre ve Sağlık komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.  

 

 

 

(Soru Önergesi 3-) İlçemiz gençlerinin spora teşvik edilmesi ve mahalleler arasındaki birliğin artması  açısından spor turnuvaları düzenlenmesi teklifi ile ilgili  Belediye Meclis Üyeleri Dr. Eşref Ayhan ARPACI ve Mehmet İlker KAZAN  tarafından 02.07.2019 tarihinde verilen yazılı soru önergesi okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın  Eğitim Gençlik ve Spor  komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

(Soru Önergesi 4-) İlçemiz sınırları içerisinde engelli veya engelsiz gençlerin yaz tatillerini değerlendirmeleri amacı ile Belediyemiz tarafından yaz okulu ve kamplar konusu ile ilgili Belediye meclis üyesi  Mehmet İlker KAZAN  tarafından 02.07.2019 tarihinde verilen yazılı soru önergesi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İlgili Müdürlüğü tarafından yazılı olarak cevap verilmesi uygun görülmüştür. 

(Soru Önergesi 5-) İlçemizde bulunan vakıf, dernek ve spor kulüplerine Belediyemizce ayni veya nakdi olarak yardım yapılıp yapılmadığı konuları ile ilgili Belediye meclis üyeleri Engin DUYMAZ ve Mehmet İlker KAZAN tarafından  02.07.2019 tarihinde verilen yazılı soru önergesi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

İlgili Müdürlüğü tarafından yazılı olarak cevap verilmesi uygun görülmüştür. 

 

(Soru Önergesi 6-) İzmit Turgut mahallesi sınırlarında bulunan huzur evi konusu ile ilgili Belediye Meclis Üyeleri  Mehmet İlker KAZAN ve Engin DUYMAZ tarafından 02.07.2019 tarihinde verilen yazılı soru önergesi  okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın  Plan ve Bütçe Komisyonuna    havalesine oybirliği ile karar verildi.

Azalardan Aykut ÇAĞLAYAN, Dilek YALÇIN ve Ünal ÖZMURAL’ın mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan; Aykut ÇAĞLAYAN’ın izinli sayılmasını  isteyen azalardan Fikret HOCAOĞLU ve Hayrettin ÜNLÜ tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan; Aykut ÇAĞLAYAN’ın izinli sayılmasına  oybirliği ile karar verildi.

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan; Dilek YALÇIN ve Ünal ÖZMURAL’ın izinli sayılmasını  isteyen azalardan Necat ÇAKIR tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan; Dilek YALÇIN ve Ünal ÖZMURAL’ın  izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 02.07.2019 Salı  günü saat 15.00’da yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 06.08.2019 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 Fatma KAPLAN HÜRRİYET                  Aysel DEMİRTAŞ                            Ersin ALPASLAN

     İzmit Belediye Başkanı                                 Katip                                                 Katip

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz