02.12.2008 Meclis Gündemi

2 Aralık 20080
Metni Sesli Dinle

İZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                                   

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 02.12.2008 Salı günü saat 15.00´ de toplanacaktır.

 

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ( Belsa Plaza)  teşrifleri rica olunur.

 

 

 

 

                                                                                                     M.Zekeriya ÖZAK  

                                                            İzmit Belediye Başkan V.                                                                                                                                                                                 

 

 

G Ü N D E M

 

1-     Yoklama.

 

2-     04.11.2008 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-     İzmit-Körfez mahallesi, G23b-24c-2c, imar planı paftası, 3209 ada, 2 nolu parselde önerilen imar planı değişikliği talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik müdürlüğünün 27.11.2008 tarih ve 2929 sayılı yazısı.

 

4-     İzmit-Orhan mahallesi, G23b-24b-4c imar planı paftası, 3452 ve 3466 nolu adalarda konut alanı, park alanı ve belediye hizmet alanı olarak ayrılmış yerlerin yeniden düzenlenmesi teklifi ile ilgili imar komisyonunun 25.11.2008 tarihli raporu.

 

5-     İzmit-Orhan mahallesi, G23-24b-4d imar planı paftası, 3460 ada, 21 nolu parselde imar planı değişikliğini içeren Belediyemiz meclisinin 07.10.2008 tarih, 80 sayılı kararının, açıklayıcı detaylarla yeniden düzenlenmesi teklifi ile ilgili imar komisyonunun 20.11.2008 tarihli raporu.

 

6-     İzmit-Arızlı, G23b-23c-2b imar planı paftası,  241 ada, 2 nolu parsel ve 125 ada, 5 nolu parselin bulunduğu alanda önerilen imar planı değişikliği teklifi ile ilgili çalışmalar tamamlanmadığından çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi teklifi ile ilgili imar komisyonunun 27.11.2008 tarihli raporu.

 

7-     İzmit- Körfez mahallesi, G23b-25d-1c imar planı paftası, 1855 ada, 4 nolu parselin imar planı fonksiyon kararına LPG ibaresinin eklenmesi teklifi ile ilgili imar komisyonunun 13 11.2008 tarihli raporu.

 

8-     İzmit-Yenimahalle,G23b-23d-3a uygulama İmar Planı Paftası,2805 ada,11nolu parselde yer alan çocuk bahçesi alanının kuzeydoğusundaki 9 ve 10 nolu parsellerin bir kısmınıda kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 13.11.2008 tarihli raporu.

 

-2-

 

9-     İzmit -Yenidoğan mahallesi ,G23b-24a-3d,G23b-24a-4c imar planı paftaları,4856 ada, 1 nolu parselin dini tesis alanı olarak düzenlenmesi teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 13.11.2008 tarihli raporu.

 

10- İzmit- Yenidoğan mahallesi, G23b-24d-4d, İmar planı paftası,4363 ada ile 4366 ada arasında yer alan İmar yolunun yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliği teklifinin Müdürlüğüne iade edilmesi ile ilgili  İmar Komisyonunun 27.11.2008 tarihli raporu.

 

11- Belediyemiz sınırları içerisinde beton firmalarının Beton verecekleri yapılarda ruhsat şartını aramaları teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 27.11.2008 tarihli raporu.

 

12- Sağlıklı Kentler Birliğine üyelik teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 24.11.2008 tarihli raporu.

 

13- Körfez Mahallesi 19N III c pafta 11 nolu parselin batısında bulunan yaklaşık 1050.00 m2 lik imar planında park olarak gözüken alanın on yıl müddetle kiraya verilmesi hususunda  Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.11.2008 tarihli raporu.

 

14- 2009 Senesi Tarife Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 24.11.2008 tarihli raporu.

 

15- Kan ihtiyacını kolay yoldan bulma amacıyla kan kardeşliği adı altında bir çalışma yapılıp internet ortamına taşınması ile ilgili Çevre Sağlık ve Eğitim Gençlik Kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler Komisyonlarının 26.11.2008 tarihli raporu.

 

16- GELEN EVRAK

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz