03.02.2009 Tarihli Meclis Gündemi

3 Şubat 20090
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN                                       

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 03.02.2009 Salı günü saat 15.00´ de toplanacaktır.

 

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ( Belsa Plaza)  teşrifleri rica olunur.

 

 

 

 

                                                                                                                                             Halil  Vehbi YENİCE 

                                                                                          İzmit Belediye Başkanı                                                                                                                                                                                 

 

 

G Ü N D E M

 

1-      Yoklama.

 

2-      06.01.2009 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

3-      Orhan mahallesi 3473 ada, 1 nolu parselde belediyemiz tarafından yaptırılan çim halı sahası tesislerine Kocaelispor kalecisi merhum Müjdat Afşin isminin  verilmesi teklifi ile ilgili Emlak İstimlak Müdürlüğünün 27.01.2009 tarih ve 170 sayılı yazısı.

 

4-      İzmit- Arızlı G23b-23c-2b uygulama imar planı paftası, 20M-IVcd pafta, 241 ada, 2 nolu parsel ve 125 ada, 5 nolu parselin bulunduğu alanda 7m. Genişliğinde yeni bir yaya yolu oluşturulması suretiyle önerilen imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 26.01.2009 tarihli raporu.

 

5-      Belediyemiz sınırları içersinde yer alan ticari yapıların ön bahçelerinde talep edilen açık alan kullanım isteklerine cevap verilmesi  için oluşturulan kriterleri belirleyen imar komisyonunun 21.01.2009 tarihli raporu.

 

6-      İzmit- Yenimahalle, G23b-23c-1c;G23b-23c-2d uygulama imar planı paftası, 1834 nolu yapı adasının kuzeyinden geçen imar yolunun güneye kaydırılması suretiyle önerilen plan değişikliği teklifinin müdürlüğüne iade edilmesi ile ilgili imar komisyonunun 28.01.2009 tarihli raporu.

 

7-      İzmit-Körfez mahallesi,G23b-24c-2c, G23b-25d-1c, G23b-25d-1d, G23b-25d-3a,G23b-25d-4b imar planı paftaları 541 , 1199,1855, 1856, 1857, 1859, 1861, 3206, 3209, 3211, 3212, 5017, 5018 nolu yapı adalarının 4 katlı ticaret fonksiyonuna ayrılması teklifi ile ilgili imar komisyonunun 27.01.2009 tarihli raporu.

 

8-      Kocaeli Üniversitesi kampus alanının doğusunda yer alan 375, 376, 377, 378, 379 ve 382 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ile ilgili imar komisyonunun 28.01.2009 tarihli raporu.

 

-2-

 

 

9-      Norm Kadro Esas Cetvel değişikliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 14.01.2009 tarihli raporu.

 

10-   Sözleşmeli personel istihdamının 5393 sayılı kanunun 49.maddesinin 3.parağrafında “Belediye ve bağlı kuruluşlarında Norm kadroya uygun olarak teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir.”denildiğinden sözleşmeli personellerin 01.01.2009- tarihinden itibaren çalıştırılma yetki süresinin uzatılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.01.2009 tarihli raporu.

 

11-  01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2009 tarihine kadar sözleşmeli personellere net ücretinin ödenebilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.01.2009 tarihli raporu.

 

12-  Geçici işçilerin 01.01.2009 -31.12.2009 tarihleri arasında çalıştırılabilmeleri teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.01.2009 tarihli raporu.

 

13-  5393 sayılı kanunun 25 maddesinde kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret meclis tarafından kararlaştırılır. Denildiğinden Denetim komisyonunda çalıştırılacak kişi veya kuruluşlara verilecek ücretin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 14.01.2009 tarihli raporu.

.

14-  Zabıta personelinin maktu mesai ücreti teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 14.01.2009 tarihli raporu.

 

15-   Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan vatandaşlarımıza organ bağışı hakkında bilgi verilmek üzere eğitim çalışmaları yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık, Eğitim Gençlik kültür Sanat ve Sosyal Hizmetler komisyonlarının 28.01.2009  tarihli raporu.

 

16-  GELEN EVRAK

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz