03.01.2017 Tarihli Meclis Gündemi

3 Ocak 20170
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 03.01.2017 / Salı günü saat 14.00’da toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. Kat Meclis Salonu’na teşrifleri rica olunur.

 

                                                    Dr. Nevzat DOĞAN

                                                  İzmit Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

1-       Yoklama

2-      13.12.2016 tarihli tutanak özetinin okunması.

3-      5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği, Denetim Komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.12.2016 tarih ve 379 sayılı yazısı.

4-      5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır” denildiğinden Denetim Komisyonu’nda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26.12.2016 tarih ve 380 sayılı yazısı.

5-      Zabıta personelinin maktu mesai ücretinin tespiti ile ilgili Zabıta Müdürlüğü’nün 20.12.2016 tarih ve 3600 sayılı yazısı.

6-      Sözleşmeli personel ücretleri teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 20.12.2016 tarih ve 2371 sayılı yazısı.

7-      II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26.12.2016 tarih ve 2401 sayılı yazısı.

8-      Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet maksimum 30 (Otuz) kişilik otobüs alımı teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 20.12.2016 tarih ve 1482 sayılı yazısı.

9-      Veliahmet Mahallesi 352 ada 11 nolu parselin kuzeydoğusunda bulunan Belediyemize ait binanın Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak Kocaeli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75.d maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün yazısı.

10-  Arızlı 192 Ada, 36 parseldeki 69 m2’lik hissemiz ile Arızlı 193 Ada, 2 parseldeki ALİ RIZA SEVİM’in 69 m2’lik hissesinin başabaş trampa edilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün yazısı.

11-  İzmit – Orhan Mahallesi, G23b.24d.2b uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımındaki 3484 ada 12 nolu parselin (11 ve 12 nolu parseller tevhiden 16) yerleşim açısından “Uygun Olmayan Alan (UOA)” kısmının “Önlemli Alan (ÖA-2,1)” olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısı.

12-  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Tasarısının görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 28.12.2016 tarihli raporu.

13-  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü “Sosyal Yardım Hizmetlerinin Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” tasarısının görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 28.12.2016 tarihli raporu.

14-  İlçemiz sınırları içinde çalışmaları devam eden Tramvay Projesi dâhilinde mağduriyet yaşayan esnaflarımızın müşterek ihtiyaçlarının tespit edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe ile Çevre Sağlık Komisyonlarının 27.12.2016 tarihli raporu.

15-  Tavşantepe Mahallesi, 385 ada 24 parselde yapımı devam eden parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 14.12.2016 tarihli raporu.

16-  Kentimizin kültürel ve tarihi yapısına sahip çıkmak adına İzmit’imizin sembolü haline gelen tarihi yapılarımızdan; Halk Eğitim Merkezi binası ile hala Acısu Vergi Dairesi tarafından kullanılmaya devam eden ‘Fransız Mektebi Sörler Okulu’ olarak tescilli yapıların daha iyi korunması ve işlevsel hale getirilmesi için İzmit Belediyesi’ne devri konusunda gerekli çalışma ve girişimlerin yapılması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu’nun 21.12.2016 tarihli raporu.

GELEN EVRAK:

————————

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz