03.09.2019 Tarihli Meclis Gündemi

3 Eylül 20190
Metni Sesli Dinle

 

                                                                                                                    

                                            

                                        İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

 

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 03.09.2019 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

                     

          Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleriniz rica olunur.   

              

                                                                                                  Fatma KAPLAN HÜRRİYET 

                                                                                                        İzmit Belediye Başkanı

                                                                                                     

          G Ü N D E  M    

 1. Yoklama

 

 1. 06.08.2019 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

 1. 2020-2024 Stratejik plan taslağı ile ilgili ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.08.2019 tarih ve 3573 sayılı yazısı.

 

 1. 5393 sayılı Belediye Kanun'un 85. maddesi (b) bendi ve 05.01.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 1.maddesinin (a) fıkrası hükmü gereği Hazine Müsteşarlığından  KDV muafiyeti için müracaat edilecek taşıt ve iş makinalarının satın alınması teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.08.2019 tarih ve 3553 sayılı yazısı.

 

 1. Araç ve iş makinalarının satın alınmasında kullanılmak üzere İller Bankasından veya yurtiçi Bankalardan kredi/leasing kullanılmasına ve bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve gerektiğinde teminat mektubunun alınmasında Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili  Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.08.2019 tarih ve 3552 sayılı yazısı.

 

 1. Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere evsel çöplerin ve geri dönüşüm atıklarının geçici olarak depolandığı çöp konteynırlarının satın alınması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından  bakanlığın uygun gördüğü  miktarda şartlı ayni yardım talebinde bulunulması, belediyemiz adına yardımla ilgili konularda Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 29.08.2019 tarih ve 1444 sayılı yazısı.

 

 

 

 

 

 

 1. Belediyemizde bulunan memur kadrolarından boş bulunan kadronun (dondurulan) iptali amacıyla hazırlanan II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli ve derece değişikliği ile ilgili III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi hakkındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.08.2019 tarih ve 2035 sayılı yazısı.

 

 1. Belediyemizde hizmet veren Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olan Stratejik Planlama ve Performans Birimi’nin  yeni oluşturulan  müdürlük adı altında daha etkin ve hızlı hizmet üretmek düşüncesiyle ilgi yönetmelik uyarınca ihdas edilmesi düşünülen memur kadrosu  ile ilgili hazırlanan II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 28.08.2019 tarih ve 2036 sayılı yazısı.

 

 1. Belediyemiz hizmet alanları içerisinde iş ve işlemlerin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün görev tanımı ile yapılan işlerin birbirine uyuşmamasından dolayı mevcut kadro ünvanının unvan değişikliği yapılarak yeni oluşturulan müdürlük (Koordinasyon İşleri Müdürü) adı altında daha etkin ve hızlı hizmet üretmek düşüncesiyle, “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği” uyarınca kadro unvanının unvan değişikliği ile ilgili hazırlanan  “III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli” teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.08.2019 tarihli raporu.

 

 

 1. Belediyemiz hizmet alanları içerisinde iş ve işlemlerin daha etkin yürütülebilmesi amacıyla; mevcut bulunan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü adı altında yürütülen hizmetlerin iki birim altında yürütülmesi düşünüldüğünden, yeni oluşturulan müdürlüklerin “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliği” uyarınca ihdas edilmesi gereken memur kadroları ile ilgili hazırlanan “II sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli” ile “III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli” teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.08.2019 tarihli raporu.

 

 1. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile Kocaeli Fırıncılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında ilimiz sınırları içerisindeki muhtelif satış noktalarında halk ekmek satışı yapılmak üzere protokole dahil olunması ve yer tespit komisyonunda görev alacak bir üyenin belirlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.08.2019 tarihli raporu.

 

 

 1. 5393 sayılı kanunun 75/c maddesine göre Kocaelispor Kulübü Derneği ile ortak proje hazırlanması ve bu konuda aynı kanunun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.08.2019 tarihli raporu.

 

 1. 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Kanunun 4. maddesi hükümlerinde belirtilen şartlara haiz İzmit İlçesi Çiftçi Malları Koruma Meclisi Yönetiminin oluşturulması için 5 asil ve 5 yedek üyenin seçilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 26.08.2019 tarihli raporu.

 

 

 

 1. Kurulan Pazar Yerlerinde düzenlemeler yapılması teklifi ile ilgili Çevre Sağlık komisyonunun 27.08.2019 tarihli raporu. 

 

 1. İlçemiz sınırları içerisinde engelli çocuklarımızın kullanımına uygun “engelsiz park” projesi adı altında ve yalnız engelli çocukların girebileciği, onların kendine güvenlerinin kazanmalarında etkin ortamların sağlandığı parklar yapılması teklifi ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunun 26.08.2019 tarihli raporu.

 

 

 

 

             GELEN EVRAK

            ——————————–

 

      

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz