08.01.2019 Tarihli Meclis Gündemi

8 Eylül 20190
Metni Sesli Dinle

                                            İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 08.01.2019 Salı günü saat 15.00’da toplanacaktır.

                          

           Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur. 

                   

                                                                                                                               Dr. Nevzat DOĞAN 

                                                                                                       İzmit Belediye Başkanı

                            

                                                                                

            G Ü N D E  M    

 1.  Yoklama

 

 1. 04.12.2018 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

 1. 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği, Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.12.2018 tarih ve 323 sayılı yazısı.

 

 1. 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır.” denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 24.12.2018 tarih ve 324  sayılı yazısı.

 

 1. Belediyemizde Norm Kadro Standartları Cetvelinde verilen teknik Hizmetler sınıfı, Sağlık Hizmetleri sınıfı, Avukatlık Hizmetleri sınıfı ve Genel İdare Hizmetler sınıfında münhal bulunan kadrolarda sözleşmeli personel olarak halihazırda çalışanlara verilecek ücret teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 24.12.2018 tarih ve 2595 sayılı yazısı.

 

 1. Belediyemizde bulunan memur kadrolarından I sayılı Kadro İhdas Cetveli ile III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 31.12.2018 tarihli yazısı.

 

 1. Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, Alikahya Fatih Mahallesi Okyanus Caddesi, tapuda M.Alipaşa Mahallesi 765 ada 230 parsel batısındaki 250,00 m2 yapının, işyeri olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.12.2018 tarih ve 9412 sayılı yazısı.
 2. Cephanelik bölgesinde inşaatı tamamlanmakta olan, Planetaryum Sanal Gerçeklik Küresi ile Deprem Anma ve Farkındalık Müzesinin yer aldığı alana; “Abdullah Tayyip Olçok Müze ve Gösteri Merkezi” isminin verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 24.12.2018 tarih ve 2660 sayılı yazısı.

 

 1. Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi Almina Cad, 2042/Park, Tüysüzler Mahallesi, Kaşgarlı Mahmut Sokak Ağacalar Sokak 141/1 kuzeyi Park Alanlarında yapımı devam eden parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 24.12.2018 tarih ve 2650 sayılı yazısı.

 

 1. Zabıta personelinin 2019 yılı Maktu Mesai ücretinin tespiti ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 31.12.2018 tarihli yazısı.

 

 1. Kısa adı KİHMED olan Kocaeli İmam Hatip Liseleri Derneği'nin kurumumuza yaptıkları başvuruda, dernek olarak kiraladıkları Cedit Mahallesi, Turan Güneş Caddesi No:1 İzmit/Kocaeli adresindeki binada, öğrencilere yönelik yapılması planlanan eğitim, kültür, spor, sosyal etkinlikler ve benzeri alanlarda belediyemizle işbirliği protokolü yapılması istenmektedir. Söz konusu dernek ile kentin kültürel ve sosyal yaşamına olumlu katkılar verebilecek çalışmalar yapabilmek adına işbirliği protokolünü imzalamak için İzmit Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 31.12.2018 tarihli yazısı.

 

 1. İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.24c.2d Uygulama İmar Planı paftası, 2547 ada 4 nolu parselin bir kısmında yer alan “Yönetim Merkezi Alanı (Kocaeli Adliye Sarayı)” kullanımının “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesi ile mevcut imar planı üzerindeki blok gösteriminin kaldırılarak tüm cephelerden 5mt çekme mesafesi verilmesi suretiyle yapılaşma koşulunun “E:1.20 ve H: 3 Kat” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 20.12.2018 tarihli raporu.
 2. İzmit-Arızlı İ-9 Gelişme Konut Alanı Planlama Bölgesi, Hatipköy, G23b.23b.4d uygulama imar planı paftasında yer alan Mezarlık alanının doğusunda 29, 31 ve 923 nolu parsellerdeki Park Alanının bir kısmının konut alanına ilave edilmesi ile Hatipköy, 78 nolu parsel ve çevresinde yer alan mevcut mezarlığın 10,11, 12, 14, 15, 17, 893 ve 974 nolu parsellerin bir kısmı ve 16 nolu parselin tamamını kapsayacak şekilde genişletilerek “Mezarlık alanı” olarak planlanmasını içeren1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonunun 21.12.2018 tarihli raporu.

 

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 21.12.2018 tarihli raporu.
 2. Gündoğdu Mahallesi, Molla Recep Sokak – Bucak Sokak Arası, 0/Park alanı, Yeşilova Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, Aktaş Sokak, 159/1 Park alanı, Alikahya Fatih Mahallesi, Sultan Murat Caddesi, Myra Sitesi Arkası, 10/Park alanı, Serdar Mahallesi, Burak Sokak, 128/2 Park Alanı,Kuruçeşme Fatih Mahallesi, 31. Sokak, Cebir Koleji Yanı, 3379/1 Park Alanlarında yapımı devam eden parklarımıza isim verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve isimlendirme Komisyonunun 21.12.2018 tarihli raporu.

 

 

 

 

 1. Alikahya, Atatürk mahallesi, Ahmet Müfid Bey Caddesi, Çimenli sokak 803/Park Ada 1504 alanı, Alikahya Atatürk mahallesi, Güneysu Cad. 0/Park  1 Ada, 2552 alan, Tepeköy mahallesi,Cengizhan Sokak-Ardıçlı sokak 108/1 Ada, 3745 alan, Karadenizliler mahallesi, Menteşe Sokak 0/Park Ada , 2418 alanlarında yapımı devam eden parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme komisyonunun 20.12.2018 tarihli raporu.

 

 1. Müdür ve  üstü Ünvanlı Personel hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün   24.12.2018 ve 2596 sayılı bilgi sunumu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

GELEN EVRAK

—————————-

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz