03.12.2013 Tarihli Meclis Gündemi

3 Aralık 20130
Metni Sesli Dinle

İZMİT  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 03.12.2013 Salı  günü saat 15.00 ´de toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

                     

                                                                                                                    Dr. Nevzat DOĞAN 

                                                                                                    İzmit Belediye Başkanı

          G Ü N D E  M    

3-      2014 yılı için Geçici İşçi vizesi verilmesi teklifi ile ilgili İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 11.11.2013 tarih ve 1646 sayılı yazısı.

 

4-      Arızlı 192 ada 49 nolu parsele Belediyemizce park yapılması planlanmaktadır. Parselde 203 m2 hissesi olan İbrahim Ercan ile görüşülmüş olup vatandaş aynı bölgede Arızlı 194 ada 10 nolu parselde 72 m2 , 195 ada 36 nolu parselde 73 m2 , 195 ada 32 parselde 104 m2 , 196 ada 12 parselde 84 m2 olmak üzere toplam 536 m2´lik hissesi olduğunu ve mülkiyeti Belediyemize ait 329 m2´lik Hatip 2134 ada 47 nolu parsel ile trampasını 05.11.2013 tarih 5318 kayıt nolu dilekçesi ile talep etmiştir. Trampa talebinin ve mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planlarında konut alanında kalan Arızlı 170 ada 2 nolu 338,00 m2 alanlı parselin, Orhan Mahallesi 3493 ada 4 nolu 509,00 m2 alanlı parselin, Cedit Mahallesi 4114 ada 6 nolu 80,00 m2 alanlı parselin satılması teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.11.2013 tarih ve 7248 sayılı yazısı.

 

5-      İzmit-Serdar Mahallesi (tapuda Arızlı), G23b.24d.1a uygulama imar planı paftası, 192 ada 49 no´lu parselin “Konut Alanı” kullanımının semt sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda “Park Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.11.2013 tarihli yazısı.

 

6-      İzmit-Hatipköy Mahallesi, G23b.23c.1a uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımına sahip 981 no´lu parselin, imar hatlarının güncel mülkiyet verisi doğrultusunda planlanması ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi suretiyle önerilen1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.11.2013 tarihli yazısı.

 

 

 

7-      İzmit-Yahyakaptan Mahallesi, G23b.25d.2b Uygulama İmar Planı paftası, 3053 ada 1 no´lu parselin mevcut imar planındaki E:1.05,Hmax:9.50 mt yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımının “E:1.60, H: 4 kat” olacak şekilde “Özel Sağlık Tesisi Alanı” olarak  planlanması ve yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini  içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi  ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.11.2013 tarihli yazısı.

 

8-      İzmit-Gündoğdu Mevkii, G23b.20d.4c uygulama imar planı paftası, “Konut Alanı” kullanımına sahip 3399 no´lu parselin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 14.06.2012 tarih ve 351 sayılı meclis kararı doğrultusunda toplu yapı yapılabilmesi amacıyla imar planı üzerine kat artışı yapılmaksızın “ÖHB” (Özel Hüküm Bölgesi) ifadesi ve sınırının  eklenmesi suretiyle önerilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 19.11.2013 tarihli raporu.

 

9-      Hatipköy Mahallesi, G23b.23d.2d Uygulama İmar Planı paftası, 3358 ada 3 nolu parselin bir kısmında yer alan Ortaöğretim Tesis Alanı kullanımının Kocaeli 1. İdare Mahkemesi´nin “İmar Planı Tadilatının İptali´´ kararı doğrultusunda söz konusu parsel içerisinden geçen 10 metre genişliğindeki imar yolunun kaldırılarak parselin tamamını kapsayacak şekilde genişletilerek planlanması ile çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi  ile ilgili  İmar komisyonunun 07.11.2013 tarihli  raporu.

 

10-  İzmit-Yenişehir Mahallesi, G23b.25d.2a Uygulama İmar Planı paftası, mülkiyeti Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneğine ait olan 1742 ada 40 nolu parselin mevcut imar planındaki “Özel Yurt Alanı” kullanımının  yapılaşma koşulları değiştirilmeksizin “Özel Kültürel Tesis Alanı” olarak  planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve lejandı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 13.11.2013 tarihli raporu.

 

11-  İzmit Fatih Mahallesi (Tapuda Durhasan) G23b.25b.3b uygulama imar planı paftası, Konut alanı kullanımına sahip 4156 nolu parselde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 14.06.2012 tarih ve 351 sayılı meclis kararı doğrultusunda imar planı üzerine ” ÖHB” ( Özel Hüküm Bölgesi) ifadesinin eklenmesi suretiyle önerilen 1/ 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 21.11.2013 tarihli  raporu.

 

15-  İzmit Belediye Zabıta Talimatnamesi taslağı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu.

 

17-  Murat ÇAKIR´ın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan ve davaya konu olan borcundan dolayı oluşan uyuşmazlığın anlaşmayla çözümlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu.

 

 

 

10-  İzmit-Yenişehir Mahallesi, G23b.25d.2a Uygulama İmar Planı paftası, mülkiyeti Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneğine ait olan 1742 ada 40 nolu parselin mevcut imar planındaki “Özel Yurt Alanı” kullanımının  yapılaşma koşulları değiştirilmeksizin “Özel Kültürel Tesis Alanı” olarak  planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve lejandı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 13.11.2013 tarihli raporu.

 

11-  İzmit Fatih Mahallesi (Tapuda Durhasan) G23b.25b.3b uygulama imar planı paftası, Konut alanı kullanımına sahip 4156 nolu parselde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 14.06.2012 tarih ve 351 sayılı meclis kararı doğrultusunda imar planı üzerine ” ÖHB” ( Özel Hüküm Bölgesi) ifadesinin eklenmesi suretiyle önerilen 1/ 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 21.11.2013 tarihli  raporu.

 

15-  İzmit Belediye Zabıta Talimatnamesi taslağı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu.

 

17-  Murat ÇAKIR´ın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan ve davaya konu olan borcundan dolayı oluşan uyuşmazlığın anlaşmayla çözümlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu.

 

 

 

10-  İzmit-Yenişehir Mahallesi, G23b.25d.2a Uygulama İmar Planı paftası, mülkiyeti Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneğine ait olan 1742 ada 40 nolu parselin mevcut imar planındaki “Özel Yurt Alanı” kullanımının  yapılaşma koşulları değiştirilmeksizin “Özel Kültürel Tesis Alanı” olarak  planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve lejandı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 13.11.2013 tarihli raporu.

 

11-  İzmit Fatih Mahallesi (Tapuda Durhasan) G23b.25b.3b uygulama imar planı paftası, Konut alanı kullanımına sahip 4156 nolu parselde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 14.06.2012 tarih ve 351 sayılı meclis kararı doğrultusunda imar planı üzerine ” ÖHB” ( Özel Hüküm Bölgesi) ifadesinin eklenmesi suretiyle önerilen 1/ 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 21.11.2013 tarihli  raporu.

 

15-  İzmit Belediye Zabıta Talimatnamesi taslağı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu.

 

17-  Murat ÇAKIR´ın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan ve davaya konu olan borcundan dolayı oluşan uyuşmazlığın anlaşmayla çözümlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu.

 

1-       Yoklama

 

2-      05.11.2013 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

 

 

10-  İzmit-Yenişehir Mahallesi, G23b.25d.2a Uygulama İmar Planı paftası, mülkiyeti Kocaeli Bilim Kültür ve Sanat Derneğine ait olan 1742 ada 40 nolu parselin mevcut imar planındaki “Özel Yurt Alanı” kullanımının  yapılaşma koşulları değiştirilmeksizin “Özel Kültürel Tesis Alanı” olarak  planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve lejandı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 13.11.2013 tarihli raporu.

 

11-  İzmit Fatih Mahallesi (Tapuda Durhasan) G23b.25b.3b uygulama imar planı paftası, Konut alanı kullanımına sahip 4156 nolu parselde toplu yapı yapılabilmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 14.06.2012 tarih ve 351 sayılı meclis kararı doğrultusunda imar planı üzerine ” ÖHB” ( Özel Hüküm Bölgesi) ifadesinin eklenmesi suretiyle önerilen 1/ 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar komisyonunun 21.11.2013 tarihli  raporu.

 

15-  İzmit Belediye Zabıta Talimatnamesi taslağı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu.

 

17-  Murat ÇAKIR´ın Akçakoca Konutları üyeliğinden kaynaklanan ve davaya konu olan borcundan dolayı oluşan uyuşmazlığın anlaşmayla çözümlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu.

 

18-  5393 Sayılı Belediye kanunu ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2014 yılı Tarife Cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu.

 

GELEN EVRAK

  •  

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz