04.12.2018 Tarihli Meclis Gündemi

4 Aralık 20180
Metni Sesli Dinle

 

                                                                                                                             SAYIN  

                                                                                                              BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

 

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 04.12.2018 Salı  günü saat 15.00’de toplanacaktır.

                     

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur. 

                   

                                                                                                                               Dr. Nevzat DOĞAN  

                                                                                                        İzmit Belediye Başkanı

                                                                                                                           

            G Ü N D E  M    

 

  1.  Yoklama

 

  1. 06.11.2018 tarihli tutanak özetinin okunması.

 

  1. 2019 yılı için Geçici İşçi Vizesi verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 12.11.2018 tarih ve 2249  sayılı yazısı.

 

  1. Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan Tapuda Çukurbağ, idari Terzibayırı Mahallesi 4185 ada 7 nolu prefabrik mescidin, 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 09.11.2018 tarih ve 8318 sayılı yazısı.

 

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.11.2018 tarihli yazısı.

 

  1. İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.24c.2d Uygulama İmar Planı paftası, 2547 ada 4 nolu parselin bir kısmında yer alan “Yönetim Merkezi Alanı (Kocaeli Adliye Sarayı)” kullanımının “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesi ile mevcut imar planı üzerindeki blok gösteriminin kaldırılarak tüm cephelerden 5mt çekme mesafesi verilmesi suretiyle yapılaşma koşulunun “E:1.20 ve H: 3 Kat” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.11.2018 tarihli yazısı.

 

  1. İzmit-Arızlı İ-9 Gelişme Konut Alanı Planlama Bölgesi, Hatipköy, G23b.23b.4d uygulama imar planı paftasında yer alan Mezarlık alanının doğusunda 29, 31 ve 923 nolu parsellerdeki Park Alanının bir kısmının konut alanına ilave edilmesi ile Hatipköy, 78 nolu parsel ve çevresinde yer alan mevcut mezarlığın 10,11, 12, 14, 15, 17, 893 ve 974 nolu parsellerin bir kısmı ve 16 nolu parselin tamamını kapsayacak şekilde genişletilerek “Mezarlık alanı” olarak planlanmasını içeren1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.11.2018 tarihli yazısı.

 

  1. Belediyemiz, Sarbaş İnşaat Özel Sağlık Bilişim Akaryakıt Gıda Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş’nin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin “ i”  bendi gereğince sermayesinde azaltılma yapılması ve azaltılan miktarın belediyemiz hesaplarına aktarılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.11.2018 tarihli raporu 

 

  1. Gündoğdu mahallesi, Molla Recep Sokak ile Bucak Sokak arası, 0/Park alanı , Yeşilova Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, Aktaş Sokak 159/1 Park alanı, Alikahya Fatih mahallesi, Sultan Murat Caddesi, Myra Sitesi Arkası,10/Park alanı, Serdar Mahallesi, Burak Sokak 128/2 Park alanı ve Kuruçeşme Fatih mahallesi 31. Sokak Cebir koleji yanı, 3379/1 Park Alanlarında yapımı devam eden parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 27.11.2018 tarihli raporu. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

GELEN EVRAK

—————————-

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz