04.12.2018 Tarihli Meclis Tutanak Özeti

4 Aralık 20180
Metni Sesli Dinle

  İzmit Belediye Meclisinin 2018 dönemi

1. birleşiminin 1 .  Oturumu 04.12.2018 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

—————————————————————————-

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat DOĞAN başkanlığında azalardan, Aykut BOZKURT, Nevzat TEKİNSAV, Ersin ALPASLAN, Cemil KANPARA, Aliye Hale MERİÇ, Canan SOYLU, Erhan UYSAL, Reyhan TAŞTEKİN, Özcan ÖZER, İbrahim BULUT,  Ercan UMUTLU,  Yusuıf Sami ÇINAR, Engin UZTÜRK, İbrahim ELGİN, Abdullah KOÇ, İbrahim KILIÇ, Birol SAĞLAM, Güzin TAŞTEKİN, Veli BEYAZTAŞ, Mehmet ÇETİN, Cengiz KAVŞUT, Haluk AKGÜN, Yaşar KESKİN, Emine OKANALP, İbrahim GÜÇLÜ, Ayhan ARSLANBOĞA, İsmail KAMIŞ, Sabri YILDIZ, Barbaros AKKUŞ, Erdoğan ÇAKIR, Ersin ALBAYRAK, Hayrettin ÜNLÜ, Hüseyin POLATTİMUR, H. İlker ULUSOY’ un mevcut oldukları anlaşıldı.
 

06.11.2018 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

06.11.2018 tarihli tutanak özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 91- (Madde 3) 2019 yılı için Geçici İşçi Vizesi verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 12.11.2018 tarih ve 2249  sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 92- (Madde 4-) Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan Tapuda Çukurbağ, idari Terzibayırı Mahallesi 4185 ada 7 nolu prefabrik mescidin, 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 09.11.2018 tarih ve 8318 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

Tapuda Çukurbağ, idari Terzibayırı Mahallesi 4185 ada 7 nolu prefabrik mescidin, 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak İzmit Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü adına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.d maddesine göre tahsis edilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 5-) Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.11.2018 tarih ve 3187 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 6-) Alikahya, Atatürk mahallesi, Ahmet Müfid Bey Caddesi, Çimenli sokak 803/Park Ada 1504 alanı, Alikahya Atatürk mahallesi, Güneysu Cad. 0/Park  1 Ada, 2552 alan, Tepeköy mahallesi,Cengizhan Sokak-Ardıçlı sokak 108/1 Ada, 3745 alan, Karadenizliler mahallesi, Menteşe Sokak 0/Park Ada , 2418 alanlarında yapımı devam eden parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 26.11.2018 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

(Madde 7-) İzmit-Körfez Mahallesi, G23b.24c.2d Uygulama İmar Planı paftası, 2547 ada 4 nolu parselin bir kısmında yer alan “Yönetim Merkezi Alanı (Kocaeli Adliye Sarayı)” kullanımının “Belediye Hizmet Alanı” olarak düzenlenmesi ile mevcut imar planı üzerindeki blok gösteriminin kaldırılarak tüm cephelerden 5mt çekme mesafesi verilmesi suretiyle yapılaşma koşulunun “E:1.20 ve H: 3 Kat” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.11.2018 tarih ve 6052 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

(Madde 😎 İzmit-Arızlı İ-9 Gelişme Konut Alanı Planlama Bölgesi, Hatipköy, G23b.23b.4d uygulama imar planı paftasında yer alan Mezarlık alanının doğusunda 29, 31 ve 923 nolu parsellerdeki Park Alanının bir kısmının konut alanına ilave edilmesi ile Hatipköy, 78 nolu parsel ve çevresinde yer alan mevcut mezarlığın 10,11, 12, 14, 15, 17, 893 ve 974 nolu parsellerin bir kısmı ve 16 nolu parselin tamamını kapsayacak şekilde genişletilerek “Mezarlık alanı” olarak planlanmasını içeren1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.11.2018 tarih ve 6098 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konunun tetkik edilerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

KARAR 93 – (Madde 9-) Belediyemiz, Sarbaş İnşaat Özel Sağlık Bilişim Akaryakıt Gıda Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş’nin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin “ i”  bendi gereğince sermayesinde azaltılma yapılması ve azaltılan miktarın belediyemiz hesaplarına aktarılması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 27.11.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 

(Madde 10-) Gündoğdu mahallesi, Molla Recep Sokak ile Bucak Sokak arası, 0/Park alanı , Yeşilova Mahallesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, Aktaş Sokak 159/1 Park alanı, Alikahya Fatih mahallesi, Sultan Murat Caddesi, Myra Sitesi Arkası,10/Park alanı, Serdar Mahallesi, Burak Sokak 128/2 Park alanı ve Kuruçeşme Fatih mahallesi 31. Sokak Cebir koleji yanı, 3379/1 Park Alanlarında yapımı devam eden parklara isim verilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 27.11.2018 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Konunun yeniden görüşülerek bir raporla meclise getirilmek üzere evrakın Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Azalardan  M. Zekeriya ÖZAK, Emrah EFE, Uğur KOŞTUR’un mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan, M. Zekeriya ÖZAK izinli sayılmasını isteyen azalardan İbrahim ELGİN ve Emine OKANALP  tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan,  M. Zekeriya ÖZAK’ın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazeretleri nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan Emrah EFE ve Uğur KOŞTUR’un izinli sayılmalarını isteyen azalardan Veli BEYAZTAŞ tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Azalardan, Emrah EFE ve Uğur KOŞTUR’un izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 04.12.2018 Salı  günü saat 15.00’da  yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 08.01.2019 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

    Dr. Nevzat DOĞAN                                   Güzin TAŞTEKİN                         Ersin ALPASLAN                                                                                                                                                                       

   İzmit Belediye Başkanı                                        Katip                                               Katip                                                                                                                                                                                            

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz