05.01.2021 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

5 Ocak 20210
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 05.01.2021 Salı günü saat 14.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte Yunus Emre Kültür Merkezi Nikah salonuna teşrifleriniz rica olunur.   

              

                                                                                                  Fatma KAPLAN HÜRRİYET 

                                                                                                       İzmit Belediye Başkanı

                                                                                                    

G Ü N D E M

1 – Yoklama

2 – 01.12.2020 tarihli tutanak özetinin okunması.

3 – 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde yer alan hüküm gereği, Denetim komisyonu oluşturulması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 14.12.2020 tarih ve 330 sayılı yazısı.

4 – 5393 sayılı kanunun 25. maddesinde “Kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman kişilerden yararlanılabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır.” denildiğinden Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret tespiti ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 14.12.2020 tarih ve 331 sayılı yazısı.

5 – Belediyemizde Norm Kadro Standartları Cetvelinde verilen teknik Hizmetler sınıfı, Sağlık Hizmetleri sınıfı, Avukatlık Hizmetleri sınıfı ve Genel İdare Hizmetler sınıfında münhal bulunan kadrolarda sözleşmeli personel olarak hâlihazırda çalışanlara verilecek ücret teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 09.12.2020 tarih ve 3070 sayılı yazısı.

6 – İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24b.4d Uygulama İmar Planı paftası, Nikomedia Dış Duvarları Koruma Alanı sınırları içerisinde 3481 ada 10, 11 ve 12 nolu parsellerin güneyinden geçen “Yaya Tur Güzergâhının” tescilli anıtsal yapılar ve Sur Duvarı yaklaşma mesafesi dikkate alınarak kuzeye doğru kaydırılması ile 11 ve 12 nolu parsellerin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.12.2020 tarih ve 3974 sayılı yazısı.

7 – Kocaeli Yeni Kent Merkezi(MİA), 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.12.2020 tarih ve 3973 sayılı yazısı.

8 – Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Görev,  Yetki ve Sorumlulukları Çalışma Yönetmeliği teklifi ile ilgili 17.12.2020 tarih ve 96 sayılı yazısı.

9 – Karaabdülbaki Mahallesi 0/709 park alanında yapımı tamamlanan parka isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 17.12.2020 tarih ve 2233 sayılı yazısı.

10 – Bekirpaşa Toki Konutları Akçakoca evleri üyeliğinden doğan borç için açılmış olan dava dosyasından feragat edilmesi teklifi ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğünün 25.12.2020 tarihli yazısı.

11 – İzmit-Yahyakaptan Mahallesi (tapuda M. Ali Paşa), G23b.25d.2b uygulama imar planı paftası, Ticaret Alanı kullanımındaki 1560 ada 10 no’lu parselde yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazları içeren talepler ile ilgili İmar Komisyonunun 30.12.2020 tarihli raporu.

12 – İzmit Belediyesinin- ICLEI (Uluslararası Yerel çevre Girişimleri Konseyi / Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimlere) üye olması ve üyelik aidatının Belediyemiz bütçesinden karşılanması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.12.2020 tarihli raporu.

13 – “Art Nicomedia Kültür ve Sanat Derneği” tarafından sunulan projeye (Avrupa Mirası için Keşfedilmemiş Kültürel ve Tarihi Değer) başlıklı projeye kuruluşumuzun katılması ve temsil ve ilzama Belediye başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET’in yetkilendirilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.12.2020 tarihli raporu.

14 – Belediyemize ait SARBAŞ İnşaat Bilişim Akaryakıt Gıda Turizm ve Sanayi A.Ş Şirket Sermayesinin artırımı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 28.12.2020 tarihli raporu.

15 – Zabıta Müdürlüğünün Belediye Kuralları Uygulama Yönetmeliği (revize) edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 28.12.2020 tarihli raporu.

16 – İzmit merkezinde bir teleferik hattının planlanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonunun 28.12.2020 tarihli raporu.

17 – İzmit Belediye Meclisinin 42 sayılı meclis kararı ile seçilen bilirkişilerin, İl Kadastro Müdürlüğünün yazısına istinaden yeniden belirlenmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 18.12.2020 tarihli raporu. 

 

GELEN EVRAK

 

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz