05.11.2019 Tarihli Meclis Gündemi

5 Kasım 20190
Metni Sesli Dinle

 

      

 

                                      

                                                                                                            

                                     SAYIN

                                                  BELEDİYE MECLİS ÜYESİ                                                

 

 

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 05.11.2019 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

                     

          Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleriniz rica olunur.   

              

                                                                                                  Fatma KAPLAN HÜRRİYET 

                                                                                                        İzmit Belediye Başkanı

                                                                                                   

          G Ü N D E  M    

1-Yoklama

2-01.10.2019 tarihli tutanak özetinin okunması.

3-8-11 Kasım 2019 tarihleri arasında Avusturya Viyana’da düzenlenecek olan 30. Uluslararası Carnuntum Sempozyumuna İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma KAPLAN HÜRRİYET  ile İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Dilek ALP’in görevlendirilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 28.10.2019 tarih ve 1633 sayılı yazısı.

4-Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan, Yenimahalle 2813 ada, 8 nolu parselin spor tesisi olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi  teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.10.2019 tarih ve 5098 sayılı yazısı.

5-Kocaeli ili İzmit ilçesi Bayraktar mahallesinde çalışma alanı sınırı içinde kadastroya tabi tutulmamış tespit dışı kalan yerlerin kadastrosunun yapılması ve kadastro ekipleri ile birlikte görev yapacak  6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi teklifi  ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 30.10.2019 tarih ve 5695 sayılı yazısı.

6-Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi  ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.10.2019 tarih ve 4177 sayılı yazısı.

7-Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi  ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.10.2019 tarihli yazısı.

8-Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama sürecine ilişkin Tebliğ gereğince Belediye Meclis Kararı alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmesi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.10.2019 tarih ve 4196 sayılı yazısı.

9-Meclise iade edilen 13.09.2019 tarih ve 60 sayılı meclis kararı ile ilgili  Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.10. 2019 tarihli raporu.

10-Kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 15.10.2019 tarihli raporu.

11-İzmit haritası tabelası hazırlanması teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat  Komisyonunun 22.10.2019 tarihli raporu.

12-Çevre ve Sağlık ile İmar Komisyonlarının  30.10.2019 tarihli raporu.

13-Spor tesisi yapılması teklifi ile ilgili Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonunun 23.10.2019 tarihli raporu.

14-Gençlik Merkezlerinde gençlerin kötü alışkanlıklarından uzak tutmaya yönelik etkinliklerin yapılarak önleyici tedbirlerin alınması teklifi ile ilgili Eğitim  Gençlik ve Spor Komisyonunun 23.10.2019 tarihli raporu.

15-İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza engelsiz yaşam ortamı sağlanması ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunun 28.10.2019 tarihli raporu.

16-Bilirkişi seçilmesi teklifi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonunun 15.10.2019 tarihli raporu.

17-2020 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 14.10.2019 tarihli raporu.

18-2020 yılı performans programının görüşülmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  30.10.2019 tarihli raporu.

19-2020 Mali Yılı Bütçesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.10.2019 tarihli raporu.

 

 

 

 

 

             GELEN EVRAK

            ——————————–

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz