Aralık 2019 Komisyon Raporları

1 Aralık 20190
Metni Sesli Dinle

                                                                                                                                                                      

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Zabıta personelinin Maktu mesai ücretleri tespiti ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 25.11.2019 tarih ve 1909 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 31.12.2019 tarih ve 30995 Sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan 2020 yılı Bütçe Kanun eklerinden  “K “cetvelinin  “B” bendinde yayınlanan  Aylık Maktu fazla Çalışma Ücreti “ başlıklı kısmının Büyükşehir Belediye sınırları içerisindekiler için, 559 TL.- (Beşyüzelli dokuztürklirası ) olarak belirlenmiş olduğundan kurumumuzdaki Zabıta personeline fazla çalışma ücretinin 01.01.2020 tarihinden itibaren 559 TL (Beşyüzellidokuztürklirası) olarak ödenmesi  komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.  31.12.2019

 

  

Hayrettin ÜNLÜ                              M. İlker KAZAN                            N. Serra DEMİRKOL

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                    Başkan Vekili                                            Üye

 

 

 

 

 

Necat ÇAKIR                                     Dilek YALÇIN

      Üye                                                     Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

           İzmit Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2020 yılı için Geçici İşçi Vizesi verilmesi teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 12.11.2019 tarih ve 2617 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

21 NİSAN 2007 TARİH VE 26500 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN 5620 SAYILI KANUN DOĞRULTUSUNDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL TEKLİFİNİ KABUL ETMEYEREK GEÇİCİ İŞÇİ STATÜSÜNDE KALAN PERSONEL VE ALINACAK GEÇİCİ İŞÇİ VİZE SÜRELERİNİ GÖSTERİR LİSTE

Sıra No

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik Numarası

5620 Sayılı Kanun Uyarınca Ünvanı

En Son Bitirdiği Okul

Fiilen Yaptığı İş

2018 Yılında Geçici İş Pozisyonlarında Fiili Çalışma Süresi (Prim Gün Sayısı)

2019 Yılında Geçici İş Pozisyonlarında Fiili Çalışma Süresi (Prim Gün Sayısı)

2020 Yılında Geçici İş Pozisyonlarında Fiili Çalışma Süresi (Prim Gün Sayısı) *

1

 Abdurahman ÖZCAN

 

Geçici İşçi

Yüksekokul       İnşaat Teknikeri

Amir

360

360

360

2

 Adem GÜN

 

Geçici İşçi

Yüksekokul     İnşaat Teknikeri

Etüt Proje Birim Sorumlusu

360

360

360

3

 Ali BEKTAŞ

 

Geçici İşçi

Yüksekokul      Makine Motor Tekniker

İşçi

360

360

360

4

 Arif BİNGÖL

 

Geçici İşçi

End.Mesl.Lis

Büro Personeli

360

360

360

5

 Aslı YİĞİT KORUCU

 

Geçici İşçi

 Kız Meslek Lisesi         Çocuk Gelişimi

Büro Personeli

360

360

360

6

 Aysun BOLAT KILIÇ

 

Geçici İşçi

 Üniversite        Peyzaj Mimarı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sorumlusu

360

360

360

7

 Başak SORGUNALP ÇEVİK

 

Geçici İşçi

 Üniversite  Peyzaj Mimarı

Park Yapım Birim Sorumlusu

360

360

360

8

 Beyza BALIK

 

Geçici İşçi

End.Mesl.Lis.  Elektronik

Büro Personeli

360

360

360

9

 Burak Efe ERDOĞAN

 

Geçici İşçi

 Üniversite          İnşaat Mühendisi

Fen İşleri Müdürlüğü Sorumlusu

360

360

360

10

 Cemal ÖZBAY

 

Geçici İşçi

 Endüstri Meslek Lisesi    Metal

Büro Personeli

360

360

360

11

 Engin YILMAZKUDAY

 

Geçici İşçi

 Üniversite        İnşaat Mühendisi

 İnşaat Mühendisi

360

360

360

12

 Erol ALTAN

 

Geçici İşçi

Yüksekokul       Motor Teknikeri

Makine Bakım ve Onarım Birim  Sorumlusu

360

360

360

13

 Figan ÇETİN

 

Geçici İşçi

Üniversite        Elektirik Elektronik

Ruhsat ve Denetim Birim Sorumlusu

360

360

360

14

 Hacı KARALAR

 

Geçici İşçi

 Endüstri Meslek Lisesi Elektrik böl.

Elektrik Su ve Doğalgaz İşl.Amiri

360

360

360

15

 Hakan ÖZKUM

 

Geçici İşçi

 Üniversite        Mimar

Koordinatör

360

360

360

16

 Kadir Sinan CEYLAN

 

Geçici İşçi

 Üniversite           Harita Mühendisi

Harita Kadastro Birim Sorumlusu

360

360

360

17

 Kadri BAŞAR

 

Geçici İşçi

Yüksekokul       Elektrik Teknikeri

Yol Bakım ve Onarım Birim Sorumlusu

360

360

360

18

 Lalehan Hüsniye GÖKER

 

Geçici İşçi

Yüksekokul        Restoratör

Restoratör

360

360

360

19

 Leyla KIRAN

 

Geçici İşçi

 Üniversite        Jeofizik Mühendisi

 Jeofizik Mühendisi

360

360

360

20

 Meltem SERDAROĞLU

 

Geçici İşçi

 Üniversite        Şehir Plancısı

Planlama Birim Sorumlusu

360

360

360

21

 Nurten UÇAN

 

Geçici İşçi

Sağlık Meslek Lisesi Hemşire

Hemşire

360

360

360

22

 Öner ÇAKIR

 

Geçici İşçi

 Üniversite        İnşaat Mühendisi

İnşaat Mühendisi

360

360

360

23

 Özben CAN

 

Geçici İşçi

Yüksekokul      Restoratör

Teknik Çizim

360

360

360

24

 Özkan USLU

 

Geçici İşçi

 Endüstri Meslek Lisesi Metal Metal

İşçi

360

360

360

25

 Özlem TEMİZ

 

Geçici İşçi

 Yüksekokul     Harita Teknikeri

Harita Teknikeri

360

360

360

26

 Perihan ÖNEY

 

Geçici İşçi

 Yüksekokul     İnşaat Teknikeri

İnşaat Teknikeri

360

360

360

27

 Pınar ZENGİN

 

Geçici İşçi

 Yüksekokul Harita Teknikeri

Emlak ve İstimlak Brim Sorumlusu

360

360

360

28

 Sait YAŞAR

 

Geçici İşçi

 Üniversite   Jeofizik Mühendisi

Jeofizik Mühendisi

360

360

360

29

 Sema KOÇAK SAYIN

 

Geçici İşçi

 Yüksekokul     Harita Teknikeri

Harita Teknikeri

360

360

360

30

 Sinan KARAKUZU

 

Geçici İşçi

 Üniversite        İnşaat Mühendisi

İhale Uygulama Birim Sorumlusu

360

360

360

31

 Sultan KONYALI

 

Geçici İşçi

 Üniversite       Maden Mühendisi

Mühendis

360

360

360

32

 Süleyman GÜRBÜZ

 

Geçici İşçi

 Endüstri Meslek Lisesi Tesviye

İşçi

360

360

360

33

 Şafak ÜZÜMOĞLU

 

Geçici İşçi

 Üniversite Ziraat Mühendisi

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Sorumlusu

360

360

360

34

 Şinasi TOPUZ

 

Geçici İşçi

 Üniversite  Mimar

Mimar

360

360

360

35

 Uğur TOKER

 

Geçici İşçi

 Teknik Lise Elektirik

Elektrik Teknisyeni

360

360

360

36

 Ümmühan GÜLBİÇİM

 

Geçici İşçi

Yüksekokul      Tıbbi Laborant

Büro Personeli

360

360

360

37

 Yaşar KOÇ

 

Geçici İşçi

 Endüstri Meslek Lisesi Tesviye Tesviye

Genel Evrak Birim Sorumlusu

360

360

360

38

 Yılmaz YILDIZ

 

Geçici İşçi

 Endüstri Meslek Lisesi  Bilgisayar

Sorumlu Amir

360

360

360

39

 Yücel BAYINDIR

 

Geçici İşçi

 Üniversite  Elektronik Haberleşme

Sistem Donanım Birim Sorumlusu

360

360

360

40

 Zeynep KÜÇÜKİKİZ

 

Geçici İşçi

 Üniversite        Jeofizik Mühendisi

Jeofizik Mühendisi

360

360

360

 

isimleri bulunan geçici işçiler için karşılarında gösterilen süreler kadar  2020 yılı için geçici işçi vizesi verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 31.12.2019

 

 

    Hayrettin ÜNLÜ                                  M.İlker KAZAN                       N.Serra DEMİRKOL

Plan ve Bütçe Kom. Bşk                            Başkan Vekili                                    Üye

 

 

 

 

Necat ÇAKIR                                            Dilek YALÇIN

        Üye                                                                                     Üye     

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ÇEVRE VE SAĞLIK İLE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

      İzmit Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve gündemin 15. Maddesi olarak  komisyonumuza havale edilen, Kentimizin önemli sağlık sorunlarından birisi vatandaşın sağlık hizmeti alabilmek için üniversite akademik personeline ulaşma güçlülüğüdür. Yıllar önce kentimizde mevcut olan üniversite belediye işbirliğinde işletilen ve kısaltılmış adı ÜNİ-BEL olan sağlık kuruluşun tekrardan açılabilirliliğinin araştırılarak yeniden açılması teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri Mehmet İlker KAZAN ve Dr. Eşref Ayhan ARPACI tarafından 03.12.2019 tarihinde verilen önergesi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

 

       Önceki yıllarda  Kocaeli Üniversitesi ile  Belediye işbirliğinde işletilen ve kısaltılmış adı ÜNİ-BEL olan sağlık kuruluşun tekrardan açılabilirliliği komisyonca araştırılarak uygun olmadığı kanatine varılmış olup, teklifin reddine komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir  24.12.2019

 

 

 

Dr.Eşref Ayhan ARPACI      Hayrettin ÜNLÜ              Aysel DEMİRTAŞ                 M. İlker KAZAN                                                                                                       

Çevre Sağ. Kom. Bşk.       Plan ve Büt. Kom. Bşk.    Çev.Sağ.Kom Bşk Yrd.       Plan ve Büt. Kom.Bşk.Yrd   

 

 

 

 

 

Dilek YALÇIN              N.Serra DEMİRKOL            Necat ÇAKIR                   Engin UÇAR                

          Üye                               Üye                                   Üye                                     Üye

 

 

 

 

Dr. Mustafa ZENGİN                   Çetin SARICA

           Üye                                             Üye   

 

 

 

 

 

KÜLTÜR TURİZM VE SANAT  KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve gündemin 13. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, İzmit’imizin liman şehri, yabancı fabrikaların olması bakımından yabancı gemici ve turistler gelmektedir. İzmit’in yurt dışında tanınırlığını arttırmak ve turistlere ilçemiz hakkında ve bilmeyen yeni taşınan vatandaşlarımızında bilgilenmesi bakımından önemli geçiş ve güzergahlarda şehrimizin kültürel yerlerinin bankaların eczanelerin vb. Bir İzmit haritası tabelası hazırlanarak avm girişlerine vapur iskelelerini çarşı merkezine kısacası halkımızın ve yabancı misafirlerin dolaşmaya geldiği yerlere bilgilendirme haritaları yapılması teklifi ile ilgili yapılan müzakereler neticesinde:

 

      komisyonumuzun çalışma süresince İl Kültür Müdürlüğü yetkilileri ile  görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu konu hakkında yapılan çalışmalar incelenmiş tespitler yapılarak fikir alışverişinde bulunulmuştur. Bu  çalışma kapsamında;

 

 Kültür ve Turizm Müdür V. Ercan YAMEN,  Şube Müdürü Hülya ÖZER, Orkun OĞUZHAN, Murat ULAŞHAN ve İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Dilek ALP, Etüt Proje Müdürlüğü personeli Restoratör Ceren Öker Cömert, in katılımıyla İzmit ilçesi Orhan Mahallesi, Akçakoca Mahallesi, Hacı Hasan Mahallesi, Hacıhızır Mahallesi, Kozluk Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi alanlarında tarihi eserlerin yoğunlukta olduğu mahallelerde teknik inceleme gezisi yapılmıştır.

Gezilen alanlar;

 1. Yavuz Zırhlısı Gemi Müze
 2. Hızırreis Denizaltısı Gemiz Müze
 3. Kocaeli Arkeoloji Ve Etnografya Müzesi Eski Tren Garı Alanı
 4. Kasr-I Hümayun Saray Müze
 5. Atatürk ve Redif Müzesi
 6. Kültür Tepesi Alanı
 7. İç Kale Ve Çevresi Surları (Karaburç)
 8. Süleymanpaşa Hamamı
 9. Dere Camii
 10. Tarihi Kapanca Sokak ve Çevresi
 11. Orhan Camii

 

 

                        TESPİTLER

 1. Gezilerek tarihi dokunun yoğun olduğu alanlarda tanıtım ve yönlendirme tabelaları eksiklikleri tespit edilmiştir.
 2. ÖNERİLER

 

1- Kent genelinde tarihi alanların belirlendiği haritanın güncellerenek detaylandırılması

 2 -Ayrıca kentte yerli ve yabancı turistlerin yoğunluklarına dikkat çekilerek tanıtıcı amaçla magnet gb. Hediyelik ürünlerin yapılması

3-  İzmit’imizi tanıtıcı kitap, hazırlanması

4- şehrin giriş ve çıkış yerlerine Kamu kurumları ve tarihi mekanları tanıtan Bilbord tabelalarının yapılması komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.   24. 12. 2019

 

 

 

 

Şener İNCE                                         Yaşar KARDAŞ                       Ersin ALPASLAN

Kültür Turizm ve Sanat                           Bşk. Vekili                                    Üye

Kom. Bşk.

 

                    

 

 

 

 

Vedat YOLDAŞ                                   Ertuğrul MALÇOK

      Üye                                                           Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÜLTÜR TURİZM VE SANAT  KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve gündemin 5. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Ankara ili Çankaya İlçesi ile kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27.11.2019 tarih ve 1823 sayılı  yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

           Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.  16.12.2019

 

 

 

 

Şener İNCE                                         Yaşar KARDAŞ                       Ersin ALPASLAN

Kültür Turizm ve Sanat                           Bşk. Vekili                                    Üye

Kom. Bşk.

 

                   

 

 

 

 

Vedat YOLDAŞ                                   Ertuğrul MALÇOK

      Üye                                                           Üye

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve gündemin 16. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Kocaeli İzmit ilçesi Yenimahalle mahalesinde 3402 sayılı kadastro kanununun geçici 8.inci maddesi ve tapu ve kadastro genel müdürlüğünün 2009/7 nolu genelgesinin 2.ci maddesi esasları çerçevesinde kadastroya tabi tutulmamış tespit dışı kalan yerlerin kadastrosunun yapılmasının ve kadastro ekipleri ile ile birlikte görev yapacak 6 (altı) adet bilirkişinin yeniden seçilmesi teklifi ile ilgili Belediye meclis üyeleri M. İlker KAZAN ve Hayrettin ÜNLÜ tarafından 03.12.2019 tarihinde verilen soru önergesi okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

       Kırsal Hizmetler Komisyonunun  Hukuk işleri Müdürlüğünden konu ile ilgili almış olduğu hukuk görüşünde;

 

Bilirkişilerin seçimi

 

Madde 4 – a) Karar organları tarafından seçilmesi:

 

Bilirkişi, belediye meclisi veya köy derneğince salt çoğunlukla seçilir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı ertesi güne bırakılır; ikinci toplantıda bulunanların çoğunluğu ile seçilir. Seçim sonuçları, köylerde köy karar defterinde, belediyelerde ise bu konuda alınacak meclis kararında belirtilir.

 

(Mülga ikinci paragraf:RG-21/8/2009-27326)

 

b) Mülki amir tarafından belirlenmesi:

 

Bilirkişilerin süresi içinde seçilmemesi veya bilirkişiliklerine engel sebeplerinin bulunması ya da köy veya mahalle sınırlarının değişmış olması nedeniyle seçilen bilirkişilerin ta-şınmaz mallar hakkında yeterli bilgi verememeleri halinde, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3 üncü maddesinin 5 inci fıkrası gereğince kadastro müdürünün talebi ile mülki amir tarafından o köy veya mahalleden ya da mücavir veya yakın köy ve mahallelerden istenilen sayıda bilirkişi belirlenir.

 

Bilirkişilerde aranacak nitelikler

 

Madde 5 – Kadastro ekiplerinde görev alacak bilirkişiler;

a-Türk vatandaşı olması,

b- 40 yaşını bitiriş olması,

c- Medeni haklarını kullanma ehliyetinin bulunması,

d- En az on yıldan beri o mahalle veya köyde ikamet etmesi, (Mülki amir tarafından belirlenen kimselerde bu şart aranmaz.)

e- Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüzkızartıcı bir suçtan kesinleşmiş hüküm giymemiş olması,

f- Okuma – yazma bilmesi

Gerekir.

Ancak, çalışma alanı içinde okuma – yazma bilenler arasında bilirkişi olabilecek nitelikte kimse bulunmadığı takdirde, muhtar veya belediye başkanlığınca kadastro müdürlüğüne yazılı olarak bildirilmek suretiyle, okuma – yazma bilmeyen kişilerde seçilebilirler.

Okuma – yazma bilmeyen bilirkişilerin, Kadastro Kanununa göre düzenlenecek belgelere sol elinin baş parmağını, yoksa öteki herhangi bir parmağını basması imza yerine geçer. Bu durumda, parmak izinin kime ve hangi el ve parmağa ait olduğu ekipte görevli kadastro teknisyenleri ile muhtar tarafından tasdik edilir.

Kadastro müdürlüğünce, köy derneği veya belediye meclisince seçilen bilirkişilerin yaş durumları nüfus idaresinden, sabıka durumları ise cumhuriyet savcılığından bir yazı ile sorulur.

Yapılan araştırma sonucunda yukarıdaki şartları taşımayan veya seçildikten sonra bilirkişi olma niteliklerini kaybedenlerin yerine yenileri seçtirilir; denilmekte olup Yenimahalle Mahallesinde seçilmiş olan 6 adet bilirkişi ancak yönetmeliğin 5. maddesindeki bilirkişi olmak için gerekli olan şartlardan birini kaybetmiş olma durumunda değiştirilmesi münkün olacağından teklifin reddine komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.   24.12.2019

 

 

 

Çağlayan DUMAN                                      Mehmet ÇETİN                          Engin DUYMAZ

Kırsal Hiz.ve İsim. Kom Bşk.                         Bşk. Vekili                                          Üye

 

                                                                   

 

 

Süleyman ŞEN                                         Halil İNCİEL

        Üye                                                        Üye

 

 

 

 

 

 

 

KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME  KOMİSYON RAPORU

 

    İzmit Belediye Meclisinin 05.11.2019 tarih ve gündemin 17. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Çiftçilerimizin üreticilerimizin gelirlerini arttırmak için neler yapılabilir. Devlet desteklemelerinden, yeteri kadar faydalanıp faydalanmadığını araştırmak, varsa engeller üzerinde çalışmak zirai faaliyetlerinde yeni gelir arttıtrıcı ürünlerin tespiti  ve bölgemizde yetiştirebilirliğinin araştırılması için çalışma yapılması tıbbi aromatik bitki bahçelerinin bölgemizde yetiştirilebilmesinin araştırılması, besicilerimizin hibe desteği veya faizsiz kredi desteklerinden faydalanıp faydalanmadığını araştırmak, üreticilerimizin sorunlarının tespiti ve sorunların giderilmesi için yapılabilecek çalışmaların araştırılması teklifi  ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:

    Konu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi Komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir 27.12.2019

 

 

 

 

Çağlayan DUMAN                                      Mehmet ÇETİN                          Engin DUYMAZ

Kırsal Hiz.ve İsim. Kom Bşk.                         Bşk. Vekili                                          Üye

                                                                    

 

 

 

 

 

Süleyman ŞEN                                         Halil İNCİEL

        Üye                                                        Üye

 

 

 

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz