06.05.2014 Tarihli Meclis Gündemi

6 Mayıs 20140
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   

 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 06.05.2014 Salı günü saat 15.00 ´da toplanacaktır.

 

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                           

                                                                                                                  Dr. Nevzat DOĞAN 

                                                                                                 

 İzmit Belediye Başkanı

          GÜNDEM

          ———————–

 

1-       Yoklama

 

2-      12.04.2014 tarihli tutanak özetinin okunması

 

3-      5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 64. maddesi gereğince İzmit  Belediyesi´ne ait  2013 yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.04.2014 tarihli yazısı.

 

4-      İzmit-Hatipköy Mahallesi, G23b.23d.2a-2d uygulama imar planı paftaları, “Konut Alanı” kullanımına sahip 381 no´lu parselde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 14.06.2012 tarih ve 351 sayılı meclis kararı doğrultusunda toplu yapı yapılabilmesi amacıyla “ÖHB” (Özel Hüküm Bölgesi) tanımı ve sınırının eklenmesi ile yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.04.2014 tarihli yazısı.

 

5-      İzmit-Yenidoğan Mahallesi, G23b.24d.1c uygulama imar planı paftası, 4411 ada 7 parselin bir kısmında yer alan “Trafo Alanı” kullanımının 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımına sahip 1049 ada 22 nolu parselin bir kısmında planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.04.2014 tarihli yazısı.

 

6-      İzmit-Turgut Mahallesi, G23b.24d.2a-2b uygulama imar planı paftaları, 308 ada 22 ve 26  no´lu parselin bir kısmı ile  873 ada 1 no´lu parsellerde yer alan “Ağaçlandırılacak Alan” kullanımının Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2011 tarih ve 717 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda E:0.90, Hamx:9.50mt yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonunun 17.04.2014 tarihli raporu.

 

7-      2014 yılı içerisinde ekli listede belirtilen ünvanlara (Sözleşmeli personel) ödenecek ücret tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonun 22.04.2014 tarihli raporu.

 

8-      Yenidoğan mahallesi 4367 ada 26 nolu parsel, Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi No 49 adresinde bulunan Belediyemiz Ek hizmet binasının ikinci katının tamamının 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu olarak kullanılmak üzere bedelsiz ve süresiz olarak Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  25.04.2014  tarihli raporu.

 

9-      M.Alipaşa (Yahyakaptan) Mahallesi Salkım Söğüt Caddesi 3083 ve 3079 adaların batısında bulunan park alanının  kiraya verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.04.2014  tarihli raporu.

 

 

GELEN EVRAK

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz