2014 Mayıs Komisyon Raporları

1 Mayıs 20140
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

                   
 

İzmit Belediye Meclisinin 06.05.2014 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen,

 

 2013 yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2014 tarih ve 2783 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde

 

 

A- 2013 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabı :

              2013 Mali yılı gelir bütçesi 127.000.000,00 TL tahmin edilmiştir. Yıl içerisinde gerçekleşen gelir tahakkuku ve tahsilat bilgileri ile tahsil oranları aşağıdaki gibi olup, gelir tahakkuk artığı  26.182.144,09  TL 2014 Mali yılına devrolmuştur.

 

                   
                   
                   

A Ç I K L A M A

Devreden

Yılı

Toplam

Yılı

Tahsilattan

Yılı

Gelecek

Tahsil

Gelir

Tahakkuku

Tahakkuk

Tahsilatı

Red ve

Net

Yıla

Oranı

Tahakkuku

 

 

 

İadeler

Tahsilatı

Devreden

%

 

 

 

 

 

 

Tahakkuk

 

01

 VERGİ GELİRLERİ

13.362.887,69

43.051.549,54

56.414.437,23

41.029.809,35

308.270,76

40.721.538,59

15.384.627,88

72,18%

03

TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ

1.993.599,31

12.191.990,89

14.185.590,20

8.451.798,13

279.851,23

8.171.946,90

5.733.792,07

57,61%

04

 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

0,00

8.553.291,18

8.553.291,18

8.553.291,18

 

8.553.291,18

0,00

100,00%

05

DİĞER GELİRLER

4.464.524,36

50.687.583,38

55.152.107,74

50.106.772,25

201.567,41

49.905.204,84

5.045.335,49

90,49%

06

SERMAYE GELİRLERİ

42.967,56

4.982.540,48

5.025.508,04

5.007.119,39

0,00

5.007.119,39

18.388,65

99,63%

08

ALACAKLARDAN TAHSİLAT

0,00

1.101.692,14

1.101.692,14

1.101.692,14

0,00

1.101.692,14

0,00

100,00%

 

TOPLAM

19.863.978,92

120.568.647,61

140.432.626,53

114.250.482,44

789.689,40

113.460.793,04

26.182.144,09

80,79%

09

 RED VE     İADELER (-)

0

0

0,00

0

128.837,21

-128.837,21

0,00

0

 

TOPLAM

19.863.978,92

120.568.647,61

140.432.626,53

114.250.482,44

918.526,61

113.331.955,83

26.182.144,09

80,70%

                   
   

 

           

 

   

 

             
                   
                   

                 2013 Mali yılı için, 127.000.000,00.-TL öngörülen Bütçe ve Tahsilat gerçekleşmelerine ilişkin oranlar:

     – Yılı Tahakkuku     /  Bütçe                        = 120.568.547,61 / 127.000.000,00         %  94,94

     – Yılı Net Tahsilatı  /   Bütçe                        = 113.331.955,83 / 127.000.000,00         %  89,24

     – Yılı Net Tahsilatı  /   Toplam Tahakkuk     = 113.331.955,83 / 140.432.626,53         %  80,70

 

                   
                   
                   
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                 
                 

B- 2013 Mali Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı :

2013 Mali yılı Gider bütçesine toplam 127.000.000,00 TL ödenek konulmuş olup 46.882.917,86 TL

ekleme ve düşülme sureti ile aktarmalar yapılmıştır.

                 
                 
 

2013 yılı içerisinde 126.022.891,62 TL harcama yapıldığı 977.108,38 TL imha edilmiştir.

 

 

                 
                 

 46.41.15. İZMİT BELEDİYESİ

01-01-2013 / 31-12-2013 TARİHLERİ ARASI

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU      (4.DÜZEY )

Kurumsal Kod

KURUM ADI

HARCANAN      (TL )

İMHA                (TL )

2014 YILINA DEVİR     (TL )

I

II

III

IV

V

46

41

15

02

 

ÖZEL KALEM MD 

1.381.556,45

110.496,25

0,00

46

41

15

05

 

İNSAN KAYNAKLARI MD 

10.454.747,86

10.077,63

0,00

46

41

15

10

 

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

908.172,49

15.020,66

0,00

46

41

15

13

 

DESTEK HİZMETLERİ  ( SATINALMA )

659.636,17

1.500,00

0,00

46

41

15

20

 

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

267.830,02

46.321,16

0,00

46

41

15

23

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

7.940.541,32

59.620,27

0,00

46

41

15

24

 

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

533.889,42

6.237,34

0,00

46

41

15

25

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

2.575.652,33

57.658,00

0,00

46

41

15

30

 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

581.828,70

22.124,70

0,00

46

41

15

31

 

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

3.623.429,37

34.490,34

0,00

46

41

15

32

 

ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

815.056,16

314.088,21

0,00

46

41

15

33

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

36.427.717,59

50.680,01

0,00

46

41

15

35

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

2.515.430,08

16.052,80

0,00

46

41

15

36

 

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

266.645,44

142.579,49

0,00

46

41

15

37

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

6.966.627,74

12.498,38

0,00

46

41

15

38

 

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

12.524.470,57

1.815,75

0,00

46

41

15

39

 

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 

778.613,60

0,00

0,00

46

41

15

40

 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

1.497.548,71

0,00

0,00

46

41

15

41

 

TEMİZLİK İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ 

18.640.028,75

0,00

0,00

46

41

15

42

 

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

9.073.504,14

0,00

0,00

46

41

15

43

 

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

1.187.237,88

0,00

0,00

46

41

15

44

 

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2.554.913,84

0,00

0,00

46

41

15

45

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 

3.847.812,99

75.847,39

0,00

GİDERLER TOPLAMI

126.022.891,62

977.108,38

0,00

                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

 

 

 

     46.41.15. İZMİT BELEDİYESİ

 

      01-01-2013 / 31-12-2013 TARİHLERİ ARASI

 

      BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU   

 

                VE GERÇEKLEŞME ORANLARI                                   ( I.DÜZEY )

 

HARCAMA TÜRLERİ

2013 BÜTÇE       A

HARCAMA         B

GERÇEK   B/A              %

TOPLAM GİDERE ORANI B /         TOPLAM GİDER            %

A-

CARİ HARCAMALAR

 

 

 

 

01

Personel Giderleri

19.027.236,00

23.771.720,18

124,9%

18,86%

02

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi

3.686.000,00

4.320.421,16

117,2%

3,43%

03

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

59.246.050,00

53.527.132,57

90,3%

42,47%

04

Faiz Giderleri

320.000,00

66.280,48

20,7%

0,05%

B-

YATIRIM HARCAMALARI

 

 

 

 

06

Sermaye Giderleri

30.240.800,00

37.500.461,94

124,0%

29,76%

C-

TRANSFER HARCAMALARI

 

 

 

 

05

CARİ HARCAMALAR

5.843.393,00

5.200.353,96

89,0%

4,13%

07

Sermaye Transferleri

1.636.521,00

1.636.521,33

0,0%

 

D.

DİĞER

 

 

 

 

08

Borç Verme

0,00

 

0,0%

0,00%

09

Yedek Ödenek

7.000.000,00

 

 

 

2013 GİDER BÜTÇESİ

127.000.000,00

126.022.891,62

99,23%

99,23%

 

         

    iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere oy çokluğu ile tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.

 09/05/2014

 

EKLER                                              :

         

a)

Bütçe Giderleri Kesin Hesap Cetveli

 

( Örnek – 29 )

     

b)

Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli

 

( Örnek – 30 )

     

c)

Genel Mizan

 

( Örnek – 76 )

     

d)

Bilanço

 

( Örnek – 77 )

     

e)

Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste

( Örnek – 70 )

     

f)

Diğer Belgeler

         

    1 -) Faaliyet Sonuçları Tablosu

 

( Örnek – 78 )

     

    2 -) Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu

 

( Örnek – 79 )

     

    3 -) Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu

 

( Örnek – 94 )

     

    4 -) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu

( Örnek – 93 )

     

    5 -) Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırma Tablosu

( Örnek – 90 )

     

    6 -) İç Borç Değişim Tablsou

( Örnek – 82 )

     

             ( Kısa Vadeli – Uzun Vadeli )

       
             
             
 

Hayrettin ÜNLÜ

İbrahim ELGİN

Engin UZTÜRK

 

Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı

Başkan Vekili

Üye

             
             
             
             
 

İbrahim GÜÇLÜ

Ersin ALBAYRAK

   
 

Üye

Üye

   
       

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz