06.06.2017 Tarihli Meclis Gündemi

6 Haziran 20170
Metni Sesli Dinle

                                                                            İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 06.06.2017 Salı  günü saat 18.00’da toplanacaktır.

Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere alınan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur. 

                                                                                                                                                                                            Dr. Nevzat DOĞAN 

                                                                                                                                                                                                   İzmit Belediye Başkanı

                                                                                                                          

            G Ü N D E  M    

1-       Yoklama

2-      09.05.2017 tarihli tutanak özetinin okunması.

3-      Zonguldak İli Alaplı İlçesi Gümeli Belediyesi ile karşılıklı ilişkileri geliştirmek, eğitsel ve teknik konularda işbirliği yapmak ziyaretler gerçekleştirmek, hukuk çerçevesinde her türlü işbirliği için protokol yapmak halklarımız arasında iyi ilişkiler kurmak amacıyla belediyemiz ile kardeş şehir olunması teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğünün 08.05.2017 tarih ve 127 sayılı yazısı.

4-      İzmit Belediyesi olarak bu yıl 9.su düzenlenecek Pişmaniye Festivalinin Ağrı İli Merkezinde ve beraberinde Diyadin ilçesinde 6-7-8-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Belirlenen heyet ile birlikte tüm masraflarının tarafımızdan karşılanacağı programın gerçekleştirilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26.05.2017 tarihli yazısı.

5-      Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kocaeli İl Başkanlığının dilekçesine istinaden Kadıköy mahallesinde bulunan mevcut “Bulvar Parkı”nın isminin “Şehitler Parkı” olarak değiştirilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 15.05.2017 tarih ve 886 sayılı yazısı.

6-      İmar planında konut alanında kalan, Arızlı mahallesi 201 ada 28 nolu parselin, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına göre satın alınması ve bu konuda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.05.2017 tarih ve 3217 sayılı yazısı.

7-      Kocaeli İli İzmit İlçesi, Körfez mahallesi 658 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili 06.08.1999 tarih ve 99 sayılı meclis kararı alınarak sundurma projelerinin (Tip-1, Tip-2,Tip-3) onay verilmiştir. Söz konusu bölge ile ilgili alınan meclis kararının güncellenmesi, sundurma ölçülerinin yeniden belirlenmesi ve harç miktarlarının tekrar revize edilerek düzenlenmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2017 tarihli yazısı.

8-      İzmit-Veliahmet Mahallesi, G23b.24c.1d Uygulama İmar Planı paftası, “B-5” yapılanma koşuluna sahip “Konut Alanı” kullanımındaki 354 ada 44 nolu parselin B-5(Bitişik nizam, 5 kat), T1 lejantına sahip “Ticaret Alanı” olarak planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2017 tarihli yazısı.

9-      İzmit-Karadenizliler (tapuda Durhasan) Mahallesi, G23b.25b.3a Uygulama İmar Planı paftası, “Park Alanı” kullanımındaki 191 ada 13 nolu parselin Atık Getirme Merkezi yapılabilmesi amacıyla E:0.50 ve H:2 Kat yapılanma koşuluna sahip “Belediye Hizmet Alanı(Atık Getirme Merkezi)” olarak düzenlenmesi ve kaldırılan yeşil alanın “Konut Alanı” kullanımındaki 190 ada 5 ve 10 nolu parsellerin tamamı ile 190 ada 4, 6 ve 11 nolu parsellerin bir kısmında planlanması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2017 tarihli yazısı.

10-  İzmit-Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları içerisinde, G23b.24c.3b-3c, G23b.25d.4b-4d, G23c.05a.1a-1b-4d, G23c.04b.2d-3c-3d, G23c.05d.1a uygulama imar planı paftaları, “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek  (Düzeltilecek) Alan (Y)” kapsamında kalan yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.05.2017 tarih ve 281 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2017 tarihli yazısı.

11-  İzmit-Yeşilova (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.25a.2c uygulama imar planı paftası, 155 ada 3 parsel ile 154 ada 9 parseller arasında yer alan 10mt genişliğindeki imar yolu ile her iki parseli bölen ve söz konusu yola bağlanan 7 ve 10mt genişliğindeki imar yollarının kaldırılarak alanda doğu-batı aksında yeni bir 10mt’lik imar yolu planlanması ile bahse konu parsellerde yer alan “Park alanı” ve “Çocuk Bahçesi” kullanımlarının fonksiyon sınırlarının yeni planlanan 10mt’lik imar yolundan cephe alacak şekilde yeniden düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.05.2017 tarihli yazısı.

12-  İzmit-Tepeköy (tapuda Deretepe) Mahallesi, G23b.25b.1a uygulama imar planı paftası, “İbadet Yeri” olarak planlanan 116 ada 4 nolu parselin Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’nin 2015/615 esas sayılı dosyası üzerinden verilen ‘’İmar Planı Tadilatının İptali’’ kararı doğrultusunda çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili ek süre istenmesine ilişkin İmar Komisyonu’nun 16.05.2017 tarihli raporu.

13-  Belediyemize ait Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinin oluşturulması teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 22.05.2017 tarihli raporu.

14-  Obezite ile mücadele kapsamında toplumun tüm kesimleri ile özelliklede gençlerimizin spora yönlendirilmeleri ve ayrıca bu konuda yapılması gereken araştırma, bilgilendirme çalışmalarının başlatılması teklifi ile ilgili Çevre ve Sağlık komisyonu ile Eğitim, Gençlik ve Spor komisyonlarının 29.05.2017 tarihli raporu.

 

15-  Müdür ve  üstü Ünvanlı Personel hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün   23.05.2017 tarihli bilgi sunumu                                                                                                                                   

GELEN EVRAK

—————————-

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz