07.05.2019 Tarihli Meclis Gündemi

7 Mayıs 20190
Metni Sesli Dinle

 

 

                                                                                                                           

                                                                       

                                       İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 07.05.2019 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

                     

         Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleriniz rica olunur. 

                  

                                                                                                  Fatma KAPLAN HÜRRİYET 

                                                                                                        İzmit Belediye Başkanı

                            

                                                                                

            G Ü N D E  M    

 1.  Yoklama

 

 1. 20.04.2019 tarihli tutanak özetinin okunması.

    

 1. Marmara Belediyeler Birliğinin yeni tüzüğünün 13. maddesinde (1) birlik meclisi , Birliğin karar organı olup doğal ve seçilmiş üyelerden oluşur buna istinaden 20.04.2019 tarih ve 28 sayılı meclis kararımızın tadil edilerek kurumumuzu Marmara Belediyeler Birliğinde temsil etmek üzere 1 asil ve 1 yedek meclis üyesinin seçilmesi teklifi ile ilgili  Yazı İşleri Müdürlüğünün 02.05.2019 tarih ve 93 sayılı  yazısı.
 2. İtalya’da Bari-Brindisi,Puglia Bölgesi’nde 27 Mayıs 2019 -01 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşecek Avrasya Yolunda Yürüyüş Projesi kapsamında ”Paydaşlarla Çalışma Ziyareti” toplantısına Kültür Rotaları Derneği Hoşgörü Yolu Proje Temsilcisi Furkan YAVUZ ve İzmit Belediyesi temsilcisi olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Satın Alma Birim Sorumlusu Mehmet Şevket VERİT’in yolculuk, konaklama ve diğer masraflar proje bütçesinden karşılanacak olup, belirtilen gün ve tarihlerde yurtdışına çıkabilmesi ve toplantıya katılabilmeleri için gerekli görevlendirmenin yapılarak, Hizmet Pasaportu verilebilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 29.04.2019 tarihli yazısı
 3. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 64. Maddesi gereğince İzmit Belediyesine ait 2018 Yılı Kesin Hesabı ve ekli cetvellerinin görüşülmesi teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.04.2018 tarih ve 1979 sayılı yazısı.

 

 

 1. İzmit-Arızlı Mahallesi, G23b.23b.3c Uygulama İmar Planı paftası, 2047 nolu parselin doğusunda tescil harici alanda kalan Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 07.03.2018 tarih ve 3408 sayılı kararı ile tescil edilen çeşme yapısı için belirlenen “Koruma Alanı Sınırı”nın imar planı üzerine aktarılması ve söz konusu çeşmeye 122A envanter numarası verilerek planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.05.2019 tarih ve 1837 sayılı  yazısı.

 

 1. İzmit-Kabaoğlu Mahallesi, G23b.19c.1b Uygulama İmar Planı paftası, Mutlak Tarım Alanı kullanımındaki özel mülkiyete konu 2178 nolu parselde Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 29.05.2018 tarih ve 3529 sayılı kararı ile belirlenen “III. Derece Arkeolojik Sit Alanı” sınırının imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.05.2019 tarih ve 1838 sayılı  yazısı.

 

 1. İzmit-Karabaş Mahallesi, G23b.24c.1d Uygulama İmar Planı paftası, 465 ada 1 nolu parselde yer alan tescilli Akça Hacı İbrahim Cami’nin Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.05.2018 tarih ve 3513 sayılı kararı ile 465 ada 2, 3, 4 ve 10 nolu parseller ile 484 ada 52 ve 58 nolu parsellerde belirlenen “Koruma Alanı Sınırı”nın imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.05.2019 tarih ve 1839 sayılı  yazısı.

 

 1. İzmit-Kabaoğlu, Orhan ve Malta Mahalleleri, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen 19, 20 ve 21 nolu su kemerlerinin “Koruma Alanı Sınırı”nın Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.09.2018 tarih ve 3628 sayılı kararı doğrultusunda imar planı üzerine aktarılması ve söz konusu kemerlere “119A, 120A, 121Aenvanter numaralarının verilerek tescil kararının imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.05.2019 tarih ve 1840 sayılı yazısı.

 

 1. İzmit-Yeşilova Mahallesi (tapuda Gündoğdu), G23b.25a.1b-1c-2d Uygulama İmar Planı paftaları, Bucak Sokak-Ebedi Sokak ve Biberiye Sokak arasında İSU Projeler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan dere ıslah projesi doğrultusunda mevcut imar planında park alanları içerisinde yer alan mevcut kanalın genişletilerek güzergâhının revize edilmesi ile 159 ada 1 parselde yer alan park alanı ve bitişiğindeki 7mt genişliğindeki imar yolunun bir kısmı ile 137 ada 1 parselde yer alan park alanı içerisinde söz konusu proje doğrultusunda kanal planlanmasını içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 02.05.2019 tarih ve 1841 sayılı  yazısı.

 

 1. Kent temizliği hizmet alım işinin sözleşme süresi 05.07.2019 tarih itibari ile biteceğinden, İzmit Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde Kent temizliğinin gerçekleştirilmesi için “ Muhtelif İş Makinalarının ve Temizlik Hizmet Araçlarının Çalıştırılması Hizmet İşi” ihalesinin yapılması teklifi ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğünün 02.05.2019 tarihli yazısı.
 2. 5393 sayılı yasanın 49. maddesinin 7. fıkrasına istinaden Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilenlerin ücretlerinin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.04.2019 tarihli raporu.
 3. Belediye Meclis Üyelerinin huzur hakları ücretinin tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun 30.04.2019 tarihli raporu.

 

GELEN EVRAK

——————————–

 

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz