14.05.2019 Tarihli Meclis Tutanak Özeti

14 Mayıs 20190
Metni Sesli Dinle

İzmit Belediye Meclisinin 2019 dönemi

2. birleşiminin 1 . Oturumu 14.05.2019 Salı saat

15.00 da yaptığı meclis toplantısına ait tutanak özetidir.

 

Gündem gereğince yoklama yapılarak İzmit Belediye Başkanı Fatma KAPLAN HÜRRİYET başkanlığında azalardan Nevin Serra DEMİRKOL, Engin UÇAR, Ersin ALPASLAN, Mustafa SOYDABAŞ, Ünal ÖZMURAL, Güzin TAŞTEKİN, Nurettin BULUT, Aykut ÇAĞLAYAN, Fikret HOCAOĞLU, Necat ÇAKIR, Eşref Ayhan ARPACI, Cahit Arsal ARISAL, Hayrettin ÜNLÜ, Yaşar KARDAŞ, İbrahim KILIÇ, Çetin SARICA, Çağlayan DUMAN, Mehmet BAŞTÜRK, Vedat YOLDAŞ, Tuncay AŞKIN, Fatih ÖZCAN, Mehmet BAŞTAN, Mehmet İlker KAZAN, Devrim BAL, Erol ÇALIŞKAN, Halil İNCİEL, Muharrem TUTUŞ, Ertuğrul MALÇOK, Erkan AKSOY, Süleyman ŞEN, Mehmet ÇETİN, Dilek YALÇIN, Aysel DEMİRTAŞ, Mustafa ZENGİN, Engin DUYMAZ’ın mevcut oldukları anlaşıldı.

 

07.05.2019 tarihli tutanak özeti okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

07.05.2019 tarihli tutanak özetinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

(Madde 3-) İzmit Belediyesi 2018 Yılı Kesin Hesabı teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun  13.05.2019 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

Azalardan Hakan TANTA ve Şener İNCE’nin mevcut olmadıkları anlaşılmıştır.

 

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan; Hakan TANTA’nın izinli sayılmasını   isteyen azalardan  Devrim BAL ve Ertuğrul  MALÇOK  tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

azalardan; Hakan TANTA’nın izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Mazereti nedeniyle bugünkü toplantıya katılamayan azalardan; Şener İNCE’nin izinli sayılmasını  isteyen azalardan  Mustafa SOYDABAŞ ve Fikret HOCAOĞLU tarafından verilen yazılı önerge okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

azalardan; Şener İNCE’nin izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Gündemde görüşülecek  bir evrak olmadığından 14.05.2019 Salı  günü saat 15.00’da yapılan meclis toplantısının kapatılmasına bir sonraki toplantının 11.06.2019 Salı günü saat 15.00’da toplanılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 Fatma KAPLAN HÜRRİYET                   Ersin ALPASLAN                          Aysel DEMİRTAŞ

     İzmit Belediye Başkanı                                    Katip                                                Katip

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz