07.06.2016 Tarihli Meclis Gündemi

7 Haziran 20160
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

                 İzmit Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 07.06.2016  Salı  günü saat 18.00’da  toplanacaktır.

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. kat meclis salonuna teşrifleri rica olunur.

 

                                                     Dr. Nevzat DOĞAN

                                                                                                                                                  İzmit Belediye Başkanı

 

G Ü N D E  M

1-       Yoklama

2-      16.05.2016 tarihli tutanak özetinin okunması.

3-      İzmit Belediyesi olarak bu yıl 8’ inci kez  düzenlenecek Pişmaniye festivalinin yurt dışı ayağının kardeş belediyemiz Azarbeycan Bakü Şehri Nasimirayonunda 14-17 Temmuz 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Belediyemizden 60 kişinin katılım sağlayacağı ve tüm masraflarının tarafımızdan karşılanacağı proğramın gerçekleştirilmesi teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazısı.

4-      10-20 Ağustos 2016 tarihleri arasında Makedonya’nın Ohrid kentinde   düzenlenecek olan Uluslararası Halk Oyunları Festivalinde, Belediyemizi temsilen Kocaeli Akademi Halk Dansları Topluluğu’nun yer alması ve ekli davetli listesinde adı soyadı yer alan kafilenin (tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla) ve 2 kişilik kontenjanla gezide belediyemizi temsil edecek belediye meclis üyelerinin (seyahat, konaklama yeme içme masrafları kafile tarafından karşılanmak koşuluyla)  katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazısı.

5-       20-25 Temmuz 2016 tarihlerinde Paris/ Fransa ve 28 Temmuz -4 Ağustos 2016 tarihlerinde Bosna Hersek Hadzici kentinde  yapılacak olan Uluslararası Halk Oyunları Festivallerinde, Belediyemizi temsilen MAP.HOYTAG derneğinin yer alması ve ekli davetli listesinde adı soyadı yer alan kafilenin (tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla) ve 2 kişilik kontenjanla gezide belediyemizi temsil edecek belediye meclis üyelerinin (seyahat, konaklama yeme içme masrafları kafile tarafından karşılanmak koşuluyla)  katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazısı.

6-      05-16 Temmuz 2016 tarihlerinde  Fransa, 18 Temmuz -4 Ağustos 2016 tarihlerinde İspanya ve 5 – 25 Ağustos 2016 tarihlerinde İtalya’da  yapılacak olan Uluslararası Halk Oyunları Festivallerinde, Belediyemizi temsilen Armelit Halk Dansları Topluluğu’nun yer alması ve ekli davetli listesinde adı soyadı yer alan kafilenin (tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla) ve 2 kişilik kontenjanla gezide belediyemizi temsil edecek belediye meclis üyelerinin (seyahat, konaklama yeme içme masrafları kafile tarafından karşılanmak koşuluyla)  katılım sağlayabilmeleriteklifi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yazısı.

7-      Kozluk mahallesi, G23b.24d.2d uygulama imar planı paftası, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 10/11/1979 tarih ve 11612 sayılı kararı ile tescil 210 ada 7 nolu parseldeki tescilli yapının bahçesi niteliğinde olan 8 nolu parselin Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.05.2016 tarih ve 2518 sayılı kararı ile “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Gösterim Teknikleri Ek-1d Uygulama İmar Planı gösterimleri” doğrultusunda mevcut imar planında “Yol ve kısmen Otopark” olan kullanımının “Korunacak Bahçe” olarak düzenlenmesi şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün  yazısı.

8-      İzmit-Kabaoğlu Mahallesi, G23b.19c.1a Uygulama İmar Planı paftası, mevcut imar planında plan onama sınırı dışında kalan 223 ada 1 nolu parselin büyük bir kısmının “E:1.00, H:5 kat” yapılanma koşuluna sahip “Ticaret Alanı” olarak planlanması ve ilave gelecek nüfusun ihtiyacı olan donatı alanının bir kısmının söz konusu parselin güneyinde otopark alanı olarak düzenlenmesi, bir kısmının ise Sekbanlı-Sepetçi Kentsel Dönüşüm Alan sınırı içerisinde yer alan 469 ada 1 nolu parselde “Park Alanı” olarak planlaması şeklinde hazırlanan1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 26.05.2016 tarihli raporu.

9-      İzmit-Körfez ve Sanayi mahalle sınırları dahilinde, G23.b3-c2 ve G23b.24c-25d, G23c.04b-04c, G23c.05a-05d  nazım imar planı paftaları, 494662.59-496892.79 yatay, 4509411.13-4514525.11 düşey koordinatları arasında yaklaşık 465 ha büyüklüğe sahip alanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.08.2015 tarih ve 469 sayılı kararı ile onaylanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifiile ilgili İmar Komisyonu’nun 27.05.2016 tarihli raporu.

10-  İzmit Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 26.05.2016tarihli raporu.

11-  İzmit Belediyesi Pazar Yerleri hakkında Yönetmeliği teklifi ile ilgiliPlan ve Bütçe Komisyonunun 26.05.2016 tarihli raporu.

12-   Müdürlüğümüze bağlı Sosyal İşler Birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği’ne sunulacak olan “3-D Yazıcı ve Tasarım Merkezi KOBİ” başlıklı faaliyetin başarılı olması durumunda, proje uygulamasına geçildiğinde mali ve teknik kararların alınmasında temsile, ilzama ve talebe ilişkin belgeleri imzalamaya kurumu temsilen yetkili olabilmesiiçin Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 26.05.2016  tarihli raporu.

13-  Macaristan’ın Budapeşte kentinde 07-12 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası İnternSummer –Art festivalde belediyemizi temsilen Kocaeli İzmit Spor Kulübünün yer alması ve ekli davetli listesinde isimleri belirtilen kafilenin tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun 27.05.2016 tarihli raporu.

14-   05-13 Ağustos 2016 tarihleri arasında Belgrad (Sırbistan), Budapeşte (Macaristan), Viyana (Avusturya), Krakov (Polonya) ve Braşov (Romanya) da  düzenlenecek Halk Oyunları Festivallerinde, Belediyemizi temsilen İzmit Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ile Hızır Reis Ortaokulu öğretmenlerinin yer alması ve ekli davetli listesinde adı soyadı yer alan kafilenin (tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla) ve 2 kişilik kontenjanla gezide belediyemizi temsil edecek belediye meclis üyelerinin (seyahat, konaklama yeme içme masrafları kafile tarafından karşılanmak koşuluyla)  katılım sağlayabilmeleri  teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonunun  27.05.2016 tarihli raporu. 

        15-  Makedonya’nın Ohrid şehrinde 07-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında ve Bosna Hersek’ in başkenti Saraybosna’da 08-15 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Halk Dansları festivallerinde, belediyemizi temsilen Nicomedia Halk Dansları topluluğunun yer alması ve ekli davetli listesinde adı soyadı yer alan kafilenin (tüm masraflarını kendileri karşılamak kaydıyla) ve 2 kişilik kontenjanla gezide belediyemizi temsil edecek belediye meclis üyelerinin (seyahat, konaklama, yeme, içme masrafları dernek tarafından karşılanmak koşuluyla) katılım sağlayabilmeleri teklifi ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat komisyonunun 24.05.2016 tarihli raporu.

16-  Müdür ve Üstü Unvanlı Personel hakkında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün  bilgi sunumu.

 

GELEN EVRAK

—————————-

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz