07.09.2021 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİ

7 Eylül 20210
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İzmit Belediye Meclisi; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 07.09.2021 Salı günü saat 15.00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Sayın meclis üyelerimizin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Plaza Binası A Blok 9. kat meclis toplantı salonuna teşrifleri rica olunur.

Fatma KAPLAN HÜRRİYET

 İzmit Belediye Başkanı

G Ü N D E M

 1. Yoklama
 2. 27.07.2021 tarihli tutanak özetinin okunması.
 3. Mülkiyeti belediyemize ait olan Sarışeyh Mahallesi, 2022 no’lu parsel ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 12.07.2021 tarih ve 3491 sayılı yazısı.
 4. Mülkiyeti belediyemize ait olan Sapakpınar Mahallesi, 102 ada, 3 no’lu ve 103 ada 3 no’lu parseller ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02.08.2021 tarih ve 3724 sayılı yazısı.
 5. 2022 yılı tarife cetveli ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 20.08.2021 tarih ve 3203 sayılı yazısı.
 6. 2020-2024 Stratejik Planının Güncellenmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 20.08.2021 tarih ve 146 sayılı yazısı.
 7. Çubuklu Bala Mahallesi, 104/22 parsel alanına yapılan parka isim verilmesi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 27.07.2021 tarih ve 1622 sayılı yazısı.
 8. İzmit-Alikahya Atatürk (tapuda Durhasan) Mahallesi,  650 ada 8 no’lu parseldeki Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 20.08.2021 tarih ve 2641 sayılı yazısı.
 9. Haldun ALAGAŞ isminin unvanına uygun bir yere verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 20.08.2021 tarihli raporu.
 10. Çağırgan Mahallesi, 1430 nolu 4497 m2’lik parselin satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 31.08.2021 tarihli raporu.
 11. Çocuk Evleri Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Yönetmelik ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 31.08.2021 tarihli raporu.

GELEN EVRAK

 

 

 

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz