13.12.2016 Tarihli Olağanüstü Meclis Gündemi

13 Aralık 20160
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

 

            İzmit Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi (EK FIKRA:30/5/2007-5675/3 madde) gereğince, 13.12.2016 Salı günü saat 15.00’da olağanüstü toplanacaktır.

            Sayın üyelerin aşağıdaki gündemi görüşmek üzere anılan gün ve saatte İzmit Belediyesi Belsa Binası 9. Kat Meclis Salonu’na teşrifleri rica olunur.

 

 

                                                                                                                                                            Dr. Nevzat DOĞAN  

                                                                                                                                                          İzmit Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M:

1- Yoklama.

2- 06.12.2016 tarihli tutanak özetinin okunması.

    3- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden, mülkiyeti belediyemize ait  taşınmazlardan uygun görülenlerin idaremizin vergi borcuna mahsuben hazine adına satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 08.12.2016 tarihli raporu.

    4-Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na olan borçlarımıza karşılık devredilmesi, devredilen parseller içinde bulunan Hatipköy Mahallesi 2105 ada 12 nolu parseldeki bağımsız bölümlerin Adalet Bakanlığı Kocaeli İdare ve Vergi Mahkemeleri adına Meclis Kararı ile verilen tahsisin ve Mehmetalipaşa Mahallesi 1742 ada 84 parselde bulunan Belediye Hizmet Binasının Kaymakamlık ve bağlılarına Meclis Kararı ile verilen tahsisin de kaldırılması, devir konusunda Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 08.12.2016 tarihli raporu.

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. * Zorunlu alanları doldurunuz