01.03.2022 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

1 Mart 2022
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 DÖNEMİ 01.03.2022 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİ

(MADDE 14-) KARAR 25– 1 Mart Üsküdar Vapur Faciası Anıtının yapılması için Başkana yetki verilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 01.03.2022 tarih ve 227 sayılı yazısı gündeme alınarak ve okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

İzlider ve İzsander Derneklerinin İzmit Bölgesinde uygun gördükleri bir alana 1 Mart Üsküdar Faciası Anıtı’nın yapılması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesinin uygun görülmekle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 09.03.2022 tarihinde ilan olunur.

Şaziye MARUL

Yazı İşleri Müdürü