01.11.2022 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

11 Kasım 2022
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 DÖNEMİ 01.11.2022 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİ

KARAR 93- (MADDE 6-) Topçular mahallesi 4063/Park alanında yapımı devam eden parka isim verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 26.10.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 94- (MADDE 7-) Çiftçilere gübre desteği verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 25.10.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 95- (MADDE 😎 Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi’nin müze statüsü kazanması ile ilgili Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu’nun 25.10.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 96- (MADDE 9-) İzmit-Çayırköy mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı itirazı ile ilgili İmar Komisyonu’nun 12.10.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 97- (MADDE 10-) İzmit-Kabaoğlu mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 25.10.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 98- (MADDE 12-) “III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetveli” ile “ II Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetveli” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 25.10.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 99- (MADDE 13-) Karaabdülbaki mahallesi Cephe iyileştirme Projesi’nin yaptırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 25.10.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 100- (MADDE 14-) Kocaeli Manav Kültürü Dernekler Federasyonu ile ortak proje hazırlanması ve Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 20.10.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 101- (MADDE 16-) Hacıhızır mahallesi 405 ada 31 parselin Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden Belediyemiz adına devir alınması, protokol yapılması ve tapu devir işlemleri yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27.10.2022 tarih ve 5773 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Söz konusu taşınmazın Belediyemiz adına devir alınması, protokol yapılması ve tapu devir işlemlerinin yapılması için, Belediye Başkanına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (e) ve 75 (d) maddelerine istinaden yeki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR 102- (MADDE 17-) 2023 yılı tarife cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 25.10.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 103- (MADDE 18-) 2023 Yılı Performans programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 25.10.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 104- (MADDE 19-) 2023 Mali yılı bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 25.10.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 105- (MADDE 21-) Mülkiyeti Belediyemize ait olan 124 Ada 18 parselde yapılması planlanan Spor Kompleksinin Saran Holding A.Ş. İştiraklerinden Saran Uluslararası Filmcilik Organizasyon Reklam Tic.Paz.A.Ş tarafından inşa edilerek İzmit Belediyesine hibe edilmesi için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili 01.11.2022 tarih ve  5279 sayılı yazısı okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Spor Kompleksinin Saran Holding A.Ş. İştiraklerinden Saran Uluslararası Filmcilik Organizasyon Reklam Tic.Paz.A.Ş tarafından inşa edilerek İzmit Belediyesine hibe edilmesi için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 09.11.2022 tarihinde ilan olunur.

Şaziye MARUL

Yazı İşleri Müdürü