04.10.2022 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

24 Ekim 2022
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 DÖNEMİ 04.10.2022 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİ

KARAR 80- (MADDE 7-) İzmir Büyükşehir Belediyesinden hibe otobüs alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 23.09.2022 tarih ve 1726 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 81- (MADDE 10-) İklim ve Enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesini imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 23.09.2022 tarih ve 280 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 82- (MADDE 15-) İzmit-Yahyakaptan (tapuda M.Alipaşa) Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yapılan itiraz ile ilgili İmar Komisyonu’nun 21.09.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 83- (MADDE 16-) İzmit- Gündoğdu Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu’nun 21.09.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 84- (MADDE 17-) Çağırgan mahallesine ve Süverler mahallesine dahil edilecek alanlar ile ilgili İmar Komisyonu’nun 21.09.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 85- (MADDE 18-) Yerli ekmeklik buğday tohumu desteği verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 19.09.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 86- (MADDE 19-) Aronya fidesi desteği verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 19.09.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 87- (MADDE 20-) Siyez buğday tohumu desteği verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 19.09.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 88- (MADDE 21-) Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün üretmiş olduğu ürünlerin satışının yapılabilmesi ve 2022 yılı tarife cetveline ilave edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 28.09.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 89- (MADDE 22-) Cem Evleri ile ortak çalışmalar ve sunulan işbirliği protokolü hazırlanabilmesi için Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin c bendi uyarınca İzmit Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 30.09.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 90- (MADDE 23-) İzmit Belediyesinin 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere UCLG-MEW’ya üye olması ve üyelik aidatının Belediyemiz bütçesinden karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 30.09.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi

KARAR 91- (MADDE 25-) 2 Kocatepe Mahallesi 66. Sokakta bulunan Lale Parkının adının Astsubay Kıdemli Çavuş Şehit Oğuzhan ARDUÇ olarak değiştirilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 16.09.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 92- (MADDE 26-) Plan ve Bütçe Komisyonu’nun mecliste görüşülmek üzere gönderdiği 2022 mali yılı bütçesi için belirlenen Ek bütçe teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24.08.2022 tarih ve 3130 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 24.10.2022 tarihinde ilan olunur.

Şaziye MARUL

Yazı İşleri Müdürü