05.04.2022 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

13 Nisan 2022
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 DÖNEMİ 05.04.2022 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİ

(MADDE 3-) KARAR 26– Kabaoğlu Mahallesi 185 /park alanının oturma alanı olarak düzenlenmekte olup, ilgili alana isim verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 25.03.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 4-)  KARAR 27– Tepeköy Mahallesi Şanlı Sokak 186 ada üzerinde yapımı devam eden park alanına isim verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 25.03.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 6-) KARAR 28– Kırsal mahalle statüsü ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu ve İmar Komisyonu’nun 23.03.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 7-) KARAR 29– İzmit Körfezi Sulak Alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, plan notu ve lejandı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 16.03.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

(MADDE 8 -) KARAR 30– Akmeşe Atatürk ve Cumhuriyet Mahalleleri sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Revizyonu ve Lejantı” teklifine ilişkin 30 günlük yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar Komisyonu’nun 23.03.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 9-) KARAR 31– “24 Ay” süreli Araç Kiralama Hizmeti ihalesinin yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 30.03.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 10-) KARAR 32– Kredi kullanılması ve gerektiğinde teminat mektubu alınması hususlarında Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 29.03.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 11-) KARAR 33– 2022 Mali Yılı Ek Bütçe talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 30.03.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 12-) KARAR 34–  Sekalılar Dernekleri ile ortak proje hazırlanması ve işbirliği protokolü yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 29.03.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 13-) KARAR 35–   Çavuşoğlu Mahallesi 1087 no’lu 2578,00 m2’lik parselin satışının yapılması için Belediye Başkanına ve Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 23.02.2022 tarihli raporu yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 17-) KARAR 36– Avrasya Gençlik Gelişim Derneği ile yurtdışı gençlik değişim projelerine öğrenci gönderilmesi kapsamında Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 28.03.2022 tarih ve 87 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın müdürlüğüne iadesine oy birliği ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 12.04.2022 tarihinde ilan olunur.

Şaziye MARUL

Yazı İşleri Müdürü