05.07.2022 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

26 Temmuz 2022
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 DÖNEMİ 05.07.2022 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİ

(MADDE 3-) KARAR 61- Mehmetalipaşa mahallesi, 3046 ada, 1 nolu parseldeki park alanına yapılacak olan Spor Tesisi’nin kiralanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 29.06.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

(MADDE 5-) KARAR 63- Yunanistan, Makedonya ve Bulgaristan’a yapılacak ziyaret için görevlendirme yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 29.06.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 6-) KARAR 64- 2022 Yılı “Geçiş Hakkı Ücreti” ile “Saha Dolabı Yeri Kiralama Ücreti” Bedellerinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 21.06.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 7-) KARAR 65- Tarıma elverişli araziler ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 27.06.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 8- ) KARAR 66- İzmit-Süleymaniye Mahallesi, G24a.19b.3c ve G24a.19c.2b Uygulama İmar Planı paftaları, “Karayolu Kamulaştırma Kuşağı”nın imar planı üzerinden kaldırılması şeklinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili İmar Komisyonu’nun 22.06.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 9-) KARAR 67- Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Akpınar Mahallesi, G23b.23a.2b Uygulama İmar Planı Paftası, 353 ada 1 nolu parsel üzerinde Çınarevler konut projesi kapsamında yer alan konutların elektrik ihtiyacını karşılamak üzere 353 ada 2/park nolu parselin “Refüj Alanı” olan kullanımının bir kısmının “Trafo Alanı” olarak düzenlenmesi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 15.06.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 10-) KARAR 68- İzmit-Şirintepe (tapuda Yenimahalle) Mahallesi G23b.23d.3d-4c Uygulama İmar Planı Paftalarındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ilişkin kurum görüşünün oluşturulması ile ilgili İmar Komisyonu’nun 29.06.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

(MADDE 15-) KARAR 70- Cemevleri ibadethane statüsü ile ilgili 07.06.2022 tarih ve 55 sayılı meclis kararının yeniden görüşülmek üzere meclise iadesi hakkındaki 10.06.2022 tarihli Başkanlık Makamı teklifi okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın reddine oy çokluğu ile karar verildi.

(MADDE 16-) KARAR 71- Ağustos ayında yapılacak olan meclisimizin tatil edilmesi ile ilgili Meclis Üyeleri Necat ÇAKIR, Muharrem TUTUŞ ve Engin DUYMAZ ‘ın vermiş oldukları 05.07.2022 tarihli önerge gündeme alınarak ve okunarak yapılan müzakeresi neticesinde okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Ağustos ayında yapılacak olan meclisimizin tatil edilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 26.07.2022 tarihinde ilan olunur.

Cemal Taki ŞAHAN

Yazı İşleri Müdür V.