06.06.2023 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

10 Temmuz 2023
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 DÖNEMİ 06.06.2023 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİ

KARAR- 46 (MADDE 3-) İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün 28.04.2023 tarih ve 3158979 sayılı yazısı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 01.06.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

GES projesi ile ilgili kredi kullanılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR- 47 (MADDE 4) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.04.2023 tarih ve 3212578 sayılı yazısı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 01.06.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

“Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı” nın 5 (beş) yıl süre ile kiraya verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR- 49 (MADDE 6-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.10.2022 tarih ve 3316 sayılı yazısı ile ilgili İmar Komisyonu’nun 01.06.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Müdürlüğüne iadesi şeklindeki komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR- 50 (MADDE 7-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 16.03.2023 tarih ve 3186165 sayılı yazısı ile ilgili İmar Komisyonu’nun 01.06.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Tadilen uygun olduğu şeklindeki komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 51- (MADDE 10-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.04.2023 tarih ve 3212571 sayılı yazısı ile ilgili İmar Komisyonu’nun 01.06.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Tadilen uygun olduğu şeklindeki komisyon raporunun kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 52- (MADDE 13-) Bilirkişi seçimi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 16.05.2023 tarih ve 3225172 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Çubuklu Bala mahallesi, Çubuklu Osmaniye mahallesi, Biberoğlu mahallesi ve Yenimahalle (Arızlı) mahallesinde belirlenen kişilerin bilirkişi olarak görevlendirilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 53- (MADDE 15-) Mobil Mutfak Treyleri ile ilgili Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün 18.05.2023 tarih ve 3225647 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

ERDEĞER Motorlu Araçlar ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından sıfır şartsız (ivasız) olarak bağışlanmak istenen Mobil Mutfak Treylerinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 21.06.2023 tarihinde ilan olunur.

Reyhan ERBAYRAK

Yazı İşleri Müdür V.