Haziran 2023 Komisyon Raporları

10 Temmuz 2023
Metni Sesli Dinle

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 03.05.2023 tarih ve gündemin 14. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Körfez Mahallesi 5221 ada 8 parsel nolu 2457,95 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılması ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.04.2023 tarih ve 3212565 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Körfez Mahallesi 5221 ada 8 parsel nolu 2457,95 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılması konusunun, daha öce satılan yerlerin kaça satıldığı, nerelere kullanıldığıyla ilgili 22.05.2023 tarihinde verilen dilekçemize cevap gelmediğinden konunun mecliste görüşülmek üzere karara bağlanması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 01.06.2023

 

       Hayrettin ÜNLÜ                                  M. İlker KAZAN                         Hüseyin ALYÜZ 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                           Başkan Vekili                                    Üye

 

                                       Devrim BAL                                  Yaşar KARDAŞ

                                              Üye                                                  Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 03.05.2023 tarih ve gündemin 13. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen;  Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, Sepetçi Mahallesi 6576 ada 3 nolu parseldeki “Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı” içerisinde bulunan 10 adet bağımsız bölümün, 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 28.04.2023 tarih ve 3212565 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

“Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı” içerisinde bulunan 10 adet bağımsız bölümün, 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun mecliste görüşülmek üzere karara bağlanması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 01.06.2023

 

      Hayrettin ÜNLÜ                                  M. İlker KAZAN                           Hüseyin ALYÜZ 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                          Başkan Vekili                                      Üye

 

                                      Devrim BAL                                  Yaşar KARDAŞ

                                            Üye                                                    Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 03.05.2023 tarih ve gündemin 12. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Belediyemiz tarafından Karadenizliler mahallesi 7180 ada 98 nolu parselde bulunan “İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı” na 1 adet 800 KWE Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması için 17.000.000,00 (onyedimilyon) TL kredi/leasingin öncelikle İller Bankası ve kamu bankalarından olmak üzere İller Bankası ve kamu bankalarından yeterli finansmanın sağlanamaması ve/veya daha uygun maliyetli kredi imkanının oluşması halinde ise diğer özel banka ve finans kuruluşlarından kredi kullanılması, teminat mektubu alınması, kredi karşılığında gerekmesi halinde temlik ve teminat verilmesi için  Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün 28.04.2023 tarih ve 3158979 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

GES Projesi konusunun mecliste görüşülmek üzere karara bağlanması komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 01.06.2023

 

      Hayrettin ÜNLÜ                                  M. İlker KAZAN                         Hüseyin ALYÜZ 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                          Başkan Vekili                                    Üye

 

                                    Devrim BAL                                    Yaşar KARDAŞ

                                          Üye                                                      Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 06.06.2023 tarih ve gündemin 16. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Belediyemiz ihtiyaçlarında ve afet durumlarında kullanılmak üzere mobil fırın hizmeti vermek için 237 sayılı taşıt kanunu kapsamında ekmek fırını ve ekipmanlarını (Jeneratör, hamur kesme tartma vb.) ürünleri ile birlikte taşımak üzere 1 adet dorse taşıt alımının ile ilgili Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün 01.06.2023 tarih ve 3231760 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Mobil fırın hizmeti vermek için 1 adet dorse taşıt alımını konusunun mecliste görüşülmek üzere karara bağlanmasına komisyonumuzca oy çokluğu  ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 22.06.2023

 

      Hayrettin ÜNLÜ                                  M. İlker KAZAN                         Hüseyin ALYÜZ 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                          Başkan Vekili                                    Üye

 

                                      Devrim BAL                                  Yaşar KARDAŞ

                                            Üye                                                    Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 06.06.2023 tarih ve gündemin 14. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Ortaburun Mahallesi 132 ada 106 nolu 382,13 m2 yüzölçümlü parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine istinaden, satışının yapılması hususunda Belediye Başkanı’na ve Encümen’e yetki verilmesi  ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.05.2023 tarih ve 3230357 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

21.06.2023 tarihinde yerinde yapılan tespitte satışı için yetki istenen Ortaburun mahallesi 132 ada 106 nolu parselden arka arsalara geçiş için yol talebi ile ilgili mahkeme sürecinin olduğu bundan dolayı evrakın müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 22.06.2023

 

       Hayrettin ÜNLÜ                                  M. İlker KAZAN                         Hüseyin ALYÜZ 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                           Başkan Vekili                                    Üye

 

                                       Devrim BAL                                  Yaşar KARDAŞ

                                             Üye                                                     Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 06.06.2023 tarih ve gündemin 12. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Resmi gazetede yayımlanan 7446 sayılı kanun Madde1-“14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı kanuna ekli I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “II Teknik Hizmetler Sınıfı” bölümünün (a) bendinde yer alan “ Mimar ibaresi” Mimar, Peyzaj Mimarı ve İç Mimar şeklinde değiştirildiği anlaşılmış olup; Belediyemiz hizmet alanları içerisinde iş ve işlemlerin daha etkin yürütülebilmesi için “I Sayılı Kadro İhdası Cetveli” ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 15.05.2023 tarih ve 3225160 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Talep edilen 2 adet İç mimar kadrosundan sadece yukarıdaki tabloda belirtilen derecesi 3 olan İç mimar kadrosunun ihdası komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 22.06.2023

 

      Hayrettin ÜNLÜ                                  M. İlker KAZAN                         Hüseyin ALYÜZ 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                          Başkan Vekili                                    Üye

 

                                       Devrim BAL                                 Yaşar KARDAŞ

                                             Üye                                                   Üye

 

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

İzmit Belediye Meclisi’nin 06.06.2023 tarih ve gündemin 11. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen; Belediyemiz Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte C-15 grubunda yer alan Belediyeler arasında olduğundan ve Ek-2 Norm Kadro Standartları cetvelinde zorunlu müdürlükler arasına “Afet İşleri Müdürlüğü” eklendiği anlaşılmış olup; Yönetmelik gereği zorunlu olması gereken “Afet İşleri Müdürlüğü” kurulması ve listede ismi bulunan kadro unvanının ilgli (a) yönetmelik uyarınca tahsisi amacıyla “ I Sayılı Kadro İhdası Cetveli” ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 15.05.2023 tarih ve 3222754 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yukarıdaki tablado belirtilen “I Sayılı Kadro İhdası Cetveli” komisyonumuzca oy birliği.ile uygun görülmekle işbu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 22.06.2023

 

       Hayrettin ÜNLÜ                                  M. İlker KAZAN                         Hüseyin ALYÜZ 

Plan ve Bütçe Kom. Bşk.                           Başkan Vekili                                    Üye

 

                                       Devrim BAL                                   Yaşar KARDAŞ

                                             Üye                                                    Üye

 

 

 

İMAR KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz Meclisi’nin 06.06.2023 tarihli toplantısının 17 nolu gündem maddesi ile komisyonumuza havale edilen, İzmit-Kocatepe (tapuda Hatipköy) Mahallesi, G23b.23d.2c Uygulama İmar Planı Paftası, “Park Alanı” kullanımındaki 2056 ada 11, 12, 13, 23 nolu parsellerin tamamı ile 14 nolu parselin bir kısmının “B3” yapılaşma koşuluna sahip “Konut Alanı” olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi görüşüldü.

Bu doğrultuda; komisyonumuzca bahse konu alanda daha önce yapılan plan değişiklikleri süreci ile ilgili yapılan ayrıntılı incelemede;

  • 2017 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 30.09.2016 tarihli imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporu doğrultusunda konut alanı kullanımındaki 2056 ada 11, 12, 13, 14 ve 23 nolu parseller üzerindeki “Yapı Yasaklı Alan” hükmünün kaldırılmasını içeren plan değişikliği ile “alandaki topoğrafik eğimin %40-50 ve %50’nin üzerinde olması sebebiyle söz konusu parsellerde yapılaşma izni verilmesi durumunda bitişiğinde yer alan yapılaşması tamamlanmış alanlar için tehlike oluşturacağı” düşünüldüğünden söz konusu parsellerin “Park Alanı” olarak düzenlenmesine karar verildiği,
  • 2021 yılında yapılan değişiklik teklifi ile söz konusu parsellerin kamulaştırmasının yapılmadığı için oluşan mağduriyetin engellenmesi amacıyla “B3” yapılaşma koşuluna sahip “Konut Alanı” olarak planlanmasının talep edildiği, ancak teklifin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisince “Her ne kadar Geoteknik Raporun sonucuna göre alanda gerekli önlemlerin alınması kaydıyla yapılaşmaya izin verildiği anlaşılsa da ileride can ve mal kaybı oluşabileceği” gerekçesiyle uygun görülmediği belirlenmiştir.

Bu nedenle Komisyonumuza havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ise park alanı kullanımındaki 2056 ada 11, 12, 13, 14, 22 ve 23 nolu parsellerden 22 nolu parselin tamamı ile 14 nolu parselin bir kısmının hâlihazırda tehlike oluşturabileceği düşünülen bitişikteki 24 nolu parseldeki yapıdan uzaklaşmak amacıyla mevcut fonksiyonu değiştirilmeksizin “Park Alanı” olarak bırakıldığı, kalan alanın konut alanı olarak düzenlenmesinin teklif edildiği anlaşılsa da; 2021 yılında hazırlatılan Geoteknik Rapor içeriğindeki hesaplamaların ve alınacak önlemlerin “14 nolu parselden itibaren bina yapılması durumunda temel kazısının 24 parselden 5mt uzakta yapılacağı” göz önüne alınarak belirlendiği, bu nedenle plan değişikliği teklifi içeriğinin değişmesi ile 22 nolu parsel sınırında planlanan park alanından 3mt yapı yaklaşma mesafesi verilerek bina yapılması durumunda alınması gereken önlemlerle ilgili tereddüte düşüldüğünden parsel maliklerince bahse konu plan değişikliğine esas Geoteknik Hesap Raporunun yeniden hazırlatılmasına ve söz konusu rapor tarafımıza ulaştırılana kadar Meclis’ten ek süre istenmesine Komisyonumuzca karar verilmiştir. 22.06.2023

 

                   İmar Kom. Başkanı                                   İmar Kom.Başkan V.

                    Güzin TAŞTEKİN                                       Dr. C.Arsal ARISAL

 

               ÜYE                                            ÜYE                                          ÜYE

  Mustafa SOYDABAŞ                     Mehmet ÇETİN                       Nurettin BULUT

 

 

 

İMAR KOMİSYONU RAPORU

Belediyemiz Meclisi’nin 06.06.2023 tarihli toplantısının 9 nolu gündem maddesi ile Komisyonumuza havale edilen; İzmit-Ömerağa ve Kemalpaşa Mahalleleri G23b.24c.1d ve G23b.24d.3b Uygulama İmar Planı Paftalarında kalan, Ömerağa Mahallesi 7636 ada 4 parseldeki (eski 1089 ada 15 parsel) Gazi Lisesi ile Kemalpaşa Mahallesi 269 ada 8 parseldeki tescilli yapıya ilişkin koruma alanı sınırlarının  imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi incelendi.

Yapılan inceleme neticesinde;

  • İzmit-Ömerağa Mahallesi, G23b.24c.1d Uygulama İmar Planı Paftasında kalan, 7636 ada 4 parselde(eski 1089 ada 15 parsel) yer alan Gazi Lisesi’ne ilişkin Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.12.2022 tarih ve 6245 sayılı kararı ile; 7619 ada 2, 3 parsel (eski 352 ada 25, 115 parsel), 578 ada 15, 21, 37 parsel, 7637 ada 1 parsel (eski 278 ada 53 parsel), 7636 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parsel (eski 1089 ada 87, 98, 146, 15, 152, 99 parsel), 7664 ada 18 parsel ile etrafındaki tescil harici alanları kapsayacak şekilde koruma alanı sınırı belirlendiği,
  • İzmit-Kemalpaşa Mahallesi, G23b.24d.3b Uygulama İmar Planı Paftasında kalan 269 ada 8 parseldeki tescilli yapıya ilişkin Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.08.2022 tarih ve 5990 sayılı kararı ile; 267 ada 1, 6 parsel, 268 ada 26, 27 parsel, 269 ada 8, 21, 24 parseller ile etrafındaki tescil harici alanları kapsayacak şekilde koruma alanı sınırı belirlendiği ve söz konusu koruma alanı sınırlarının imar planı üzerine aktarılmasını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.02.2023 tarih ve 113 sayılı kararı ile onaylandığı tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda;  İzmit-Ömerağa ve Kemalpaşa Mahalleleri G23b.24c.1d ve G23b.24d.3b Uygulama İmar Planı Paftalarında kalan, Ömerağa Mahallesi, 7636 ada 4 parseldeki (eski 1089 ada 15 parsel) Gazi Lisesi ile Kemalpaşa Mahallesi 269 ada 8 parseldeki tescilli yapıya ilişkin koruma alanı sınırının  imar planı üzerine aktarılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi üzerinde yapılan ayrıntılı değerlendirme sonucunda;

Ömerağa Mahallesi 7636 ada 4 parseldeki (eski 1089 ada 15 parsel) Gazi Lisesine ilişkin koruma alanı sınırının  imar planı üzerine aktarılmasının uygun olduğuna ancak, Kemalpaşa Mahallesi 269 ada 8 parseldeki 29.01.1996 tarihinde çıkan yangın sebebiyle yıkılan tescilli yapı ve parselinin bir kısmının mevcut imar planında yol boşluğunda kaldığı, dolayısıyla tescilli yapının yeniden inşaa edilmesi aşamasında oluşabilecek sıkıntıların önüne geçmek amacıyla hâlihazırdaki mevcut tramvay hattı da dikkate alınarak sayısallaştırılan yapı izinin korunacak şekilde ada hattının yeniden düzenlenmesi gerektiği değerlendirilmiş ve bu doğrultuda Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan konuya ilişkin görüşleri talep edilmiş olup, Kurulun 14.06.2023 tarih ve 6560 sayılı kararı ile yerinde mevcut olmayan tescilli yapının mahiyetini koruyacak şekilde imar adası sınırının güneye doğru genişletilerek yeniden düzenlenmesi suretiyle planlanması ve koruma alanı sınırının  imar planı üzerine aktarılmasının uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Sonuç olarak; ;  İzmit-Ömerağa ve Kemalpaşa Mahalleleri G23b.24c.1d ve G23b.24d.3b Uygulama İmar Planı Paftalarında kalan, Ömerağa Mahallesi, 7636 ada 4 parseldeki (eski 1089 ada 15 parsel) Gazi Lisesi ile Kemalpaşa Mahallesi, 269 ada 8 parseldeki tecilli yapıya ilişkin koruma alanı sınırının  imar planı üzerine aktarılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde tadilen uygun olduğuna Komisyonumuzca karar verilmiştir.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 32.maddesi 2.bendi gereği UİP-411019352 PİN(Plan İşlem Numarası) almış Plan değişikliği teklifinin Meclis’te görüşülerek karar verilmesi için iş bu rapor tarafımızca hazırlanarak imza altına alınmıştır. 22.06.2023

 

             İmar Kom. Başkanı                                   İmar Kom.Başkan V.

              Güzin TAŞTEKİN                                       Dr. C.Arsal ARISAL

 

       ÜYE                                            ÜYE                                         ÜYE

Mustafa SOYDABAŞ                Mehmet ÇETİN                      Nurettin BULUT