06.09.2022 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

14 Eylül 2022
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 DÖNEMİ 06.09.2022 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİ

KARAR 74- (MADDE 3-) Mahalle Mutfakları’ nda vatandaşa 3 (Üç) çeşitten oluşan bir kişilik yemeğin satış bedelinin, İzmit Belediyesi 2022 yılı tarife cetveline eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06.09.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 75- (MADDE 4-)  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/c bendine göre Türk Kadınlar Birliği ile Emzirme ve Bebek Kabinleri iş birliği protokolü yapılması kapsamında aynı kanunun 38/g bendi gereğince Belediye Başkanı’na protokol yapma yetkisinin verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 06.09.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR 76- (MADDE 5-) İzmit-Karaabdülbaki Mahallesi, G42a.23b.3d-4c Uygulama İmar Planı Paftaları,  123 ada 145 nolu parselde yer alan onaylı Mevzi İmar Planlarına ilişkin yapı yaklaşma mesafesi ve yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 31.08.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 14.09.2022 tarihinde ilan olunur.

Şaziye MARUL

Yazı İşleri Müdürü