10.02.2023 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

23 Şubat 2023
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 DÖNEMİ 10.02.2023 CUMA SAAT 15.00 DA YAPTIĞI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİNİN 1.  OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİ

KARAR 14- (MADDE 3-) Tüysüzler Pazarı ücret tarifesinin tarife cetveline eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 18.01.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 15- (MADDE 4-) Sözleşmeli personel ücretleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 20.01.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 16- (MADDE 5-) Ortaburun mahallesi 132 ada 107 nolu parsel ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 31.01.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 17- (MADDE 6-) Körfez mahallesi 7195 ada 1 nolu parsel ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 31.01.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Halk Ekmek Tesisi ve Yeni Mahalle Çınar Çocuk Evi yapılabilmesi amacı ile Körfez mahallesi 7195 ada 1 nolu 3.095,40 m2 yüzölçümlü parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılmasının kabulüne mevcudun  oy birliği ile karar verildi.

KARAR 18- (MADDE 7-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 2023 Yılı Tarife Cetveli revizesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 31.01.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 19- (MADDE 8- ) Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2023 Yılı Tarife Cetveli revizesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 18.01.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 20- (MADDE 11-) Ş.Deretepe Mahallesi 237 ada 1 nolu parseldeki Belediye hissesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 12.01.2023 tarih ve 3151778 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Ş.Deretepe Mahallesi 237 ada 1 nolu 4.958,00 m2 yüzölçümlü parseldeki Belediyemize ait 4/2479 (8,00 m2) hissenin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 30.maddesine göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75.d maddesine göre kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 21- (MADDE 14-) Mehmet Ali Paşa Mahallesi 1744 adada bulunan Yenişehir Mahalle Konağı’nın zemin katının bir bölümünün, bedelsiz olarak Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02.02.2023 tarih ve 3161593 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yenişehir Mahalle Konağı’nın zemin katının bir bölümünün, İzmit 10 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu olarak kullanılmak üzere, bedelsiz olarak Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü adına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75.d maddesine göre tahsis edilmesinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 22- (MADDE 17-) Yeni Cuma Parkı içerisindeki çeşmenin isminin Gazeteci – Öğretmen Mehmet Hilmi olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 17.01.2023 tarih ve 3149023 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Yeni Cuma Parkı içerisindeki çeşme isminin Gazeteci –Öğretmen Mehmet Hilmi olarak değiştirilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 23- (MADDE 19-) Belediyemize kurumumuz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere şartsız olarak bağışlanmak istenilen Çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracı ile ilgili Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 03.02.2023 tarih ve 3160807 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Belediyemize kurumumuz ihtiyaçlarında kullanılmak üzere sıfır şartsız (ivazsız) olarak bağışlanmak istenilen 1 adet 1833D şasi araç üzerine çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracının; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 10. maddesinin 2. fıkrası hükmü gereği Belediyemiz tarafından şartsız bağış olarak kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KARAR 24- (MADDE 21-) 06 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinden dolayı İzmit Belediyesi’nin Şubat ayı Meclis toplantısı Huzur Haklarının bağışlanması  ile ilgili Necat ÇAKIR, Muharrem TUTUŞ ve Engin DUYMAZ’ın 10.02.2023 tarihli yazılı önergesi okunarak ve gündeme alınarak yapılan müzakeresi neticesinde;

06 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinden dolayı İzmit Belediyesi’nin Şubat ayı Meclis toplantısı Huzur Haklarının deprem bölgesindeki yaraların sarılması amacıyla AFAD’a bağışlanmasının kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 21.02.2023 tarihinde ilan olunur.

Şaziye MARUL

Yazı İşleri Müdürü