10.05.2022 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

17 Mayıs 2022
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 DÖNEMİ 10.05.2022 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİ

(MADDE 3-) KARAR 40- Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 20.04.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 4-)  KARAR 41- İzmit Çınar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Belediyemiz arasında iş birliği protokolü yapılması amacı ile Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 29.04.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

(MADDE 5-) KARAR 42- Kapanca sokakta bulunan Basın Müzesi olarak kullanılan yerin tahsis süresi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 29.04.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 6-) KARAR 43- Kadıköy Mahallesi, 5156 ada, 2 nolu parsel ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 29.04.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 8- ) KARAR 44- Sanayi mahallesinin isim değişikliği ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 29.04.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 9-) KARAR 45- İzmit-Orhan Mahallesi, G23b.24d.2b uygulama imar paftası, 3482 ada 5 ve 6 parsellerdeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 28.04.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 10-) KARAR 46- Çağırgan, Süverler ve Kulmahmut mahallelerini kapsayan sınır değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 23.03.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 11-) KARAR 47- Sıfır Atık Yönetim Sistemi kapsamında Belediye Başkanı’na, Büyükşehir Belediyesi ile ortak hizmet projesinin gerçekleştirilebilmesi için hazırlanacak işbirliği protokollerini imzalama yetkisi verilmesi teklifi ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 21.04.2022 tarih ve 103 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 12-) KARAR 48-  I Sayılı Kadro İhdası Cetveli teklifi ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 20.04.2022 tarih ve 1208 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 14-) KARAR 49- Otobüs alımı teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 21.04.2022 tarih ve 697 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 20-) KARAR 50- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun kurulması teklifi ile ilgili Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 27.04.2022 tarih ve 610 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun 11 ay süre ile kurulmasına ve komisyon üyeliği için yapılan açık oylama neticesinde; Azalardan Dilek YALÇIN, Devrim BAL, N.Serra DEMİRKOL, Çağlayan DUMAN ve Engin DUYMAZ oybirliği ile seçilmişlerdir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 16.05.2022 tarihinde ilan olunur.

Şaziye MARUL

Yazı İşleri Müdürü