10.05.2023 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

26 Mayıs 2023
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2023 DÖNEMİ 10.05.2023 ÇARŞAMBA SAAT 15.00 DA YAPTIĞI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİNİN 1.  OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİ

KARAR 45- (MADDE 3-) 2022 Mali Yılı Kesin Hesap Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 08.05.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 24.05.2023 tarihinde ilan olunur.

Şaziye MARUL

Yazı İşleri Müdürü