03.05.2023 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

26 Mayıs 2023
Metni Sesli Dinle

03.05.2023 TARİH VE 42 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 42- Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan, Yazı İşleri Müdürlüğü Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki Nikâh salonunda yapılacak nikâh, düğün vb. törenlerdeki Fotoğraf/Video çekimi ve basımı işine ilişkin ücretin belirlenerek 2023 Yılı Ücret Tarifesine eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 27.04.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

 

 

2023 YILI ANAPARA % 18 KDV 2023 YILI TOPLAM
1.PAKET TARİFE

Nikâh Video ve Fotoğraf Çekimi, Çiftlerin seçeceği 30 adet 15×21 cm Fotoğraf, Flash Belleğe Kayıtlı Video

 

1.864.- TL

 

336.- TL

 

2.200.- TL

2.PAKET TARİFE

Nikâh Video ve Fotoğraf Çekimi, Çiftlerin Seçeceği 30 adet 15×21 cam Fotoğraf, Flash Belleğe Kayıtlı Video ve Tüm Fotoğraflar

 

 

2.076.- TL

 

 

 

374.- TL

 

 

2.450.- TL

Anlık Canlı Baskı 15×21 cm        25.- TL                   4.- TL                 30.- TL

Yukarıda belirtilen Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki Nikâh salonunda yapılacak nikâh, düğün vb. törenlerdeki Fotoğraf/Video çekimi ve basımı işine ilişkin tarife cetvelinin uygun görüldüğü şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

         Çetin SARICA                             Vedat YOLDAŞ                           Engin DUYMAZ

      Belediye Başkan V.                              Katip                                             Katip

 

 

 

03.05.2023 TARİH VE 43 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 43- Ankara Yenimahalle Belediyesi ile Afet Yönetimi protokolü imzalanması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 27.04.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesi (a) bendi “Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir…” hükmü gereği 5 yılda bir yenilenmek üzere Ankara Yenimahalle Belediyesi ile Afet Yönetimi protokolü imzalanması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesinin uygun görüldüğü şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi

 

         Çetin SARICA                                Vedat YOLDAŞ                        Engin DUYMAZ

      Belediye Başkan V.                                  Katip                                         Katip

 

 

 

03.05.2023 TARİH VE 44 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 44- Körfez mahallesi Fuat Çelebi sokak 5227/Park parselde yapımı devam eden parka Gazeteci Vedat TAŞTEKİN isminin verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 26.04.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

Körfez mahallesi Fuat Çelebi sokak 5227/Park parselde yapımı devam eden parka  “Gazeteci Vedat TAŞTEKİN Parkı” isminin verilmesinin uygun görüldüğü şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

      Çetin SARICA                                 Vedat YOLDAŞ                         Engin DUYMAZ

  Belediye Başkan V.                                    Katip                                          Katip

 

 

 

10.05.2023 TARİH VE 45 SAYILI MECLİS KARARI

KARAR 45- 2022 Mali Yılı Kesin Hesap Cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 08.05.2023 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

2022 Gelir bütçesinde öngörülen 825.000.000,00 TL’lik tahmin 629.388.901,62TL olarak %76,28 oranında gerçekleşmiştir.

2022 Gelir  Tahsilatının Tahakkuka oranı  %85,44 olarak gerçekleşmiştir.

2022 Gelir tahsilatı 597.816.646,80 olup, tahsilatın bütçeye oranı  %72,46 olarak gerçekleşmiştir.

Şeklindeki 2022 Mali Yılı Bütçe Gelir Kesin Hesabı Cetvelinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

B- 2022 Mali Yılı Açık ve Fazlanın Finansmanı Ekonomik Sınıflandırması:

Şeklindeki 2022  Mali Yılı Açık ve Fazlanın Finansmanı Ekonomik Sınıflandırma Cetvelinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

C- 2022 Mali Yılı Bütçe Gider Kesin Hesabı:

2022 Mali yılı Kuruluş Gider bütçesine toplam 410.000.000,00 TL tahmin edilmiştir. Yıl içerisinde 2 kez ek bütçe yapılmış olup 100.000.000,00 TL ve 340.000.000,00 TL olmak üzere Gider Bütçesi toplam 850.000.000,00 TL olmuştur.170.721.000,00 TL  ekleme ve düşülme sureti ile aktarmalar yapılmıştır.

2022 yılı içerisinde 734.044.990,36 TL harcama yapılmış olup, kalan 80.655.009,64 TL lik ödenek imha edilmiştir.

46.41.15. İZMİT BELEDİYESİ

01-01-2022 / 31-12-2022 TARİHLERİ ARASI

BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU      (4.DÜZEY )

46.41.15. İZMİT BELEDİYESİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU    

VE GERÇEKLEŞME ORANLARI  ( I.DÜZEY )

Şeklindeki 2022 Mali Yılı  Bütçe Gider Kesin Hesap Cetvelinin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

             Çetin SARICA                                Vedat YOLDAŞ                         Engin DUYMAZ

         Belediye Başkan V.                                   Katip                                          Katip