15.06.2022 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

23 Haziran 2022
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 DÖNEMİ 15.06.2022 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİ

(MADDE 4-)  KARAR 60- Belediye hizmetlerinde kullanılan kiralık araçların taşıma ve servis işinde kullanılması teklifi ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 25.05.2022 tarih ve 920 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Konu ile ilgili meclisten karar alınmasına gerek olmadığından dolayı evrakın müdürlüğüne iadesine oy birliği ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 21.06.2022 tarihinde ilan olunur.

Şaziye MARUL

Yazı İşleri Müdürü