07.06.2022 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

23 Haziran 2022
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 DÖNEMİ 07.06.2022 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİ

(MADDE 4-)  KARAR 52- Kuruçeşme Fatih Mahallesi, tapuda Hatipköy mahallesi, 3358 ada 28 parselde bulunan 600 m2 kapalı 1273 m2’lik açık alandaki sosyal tesisin 10 yıl süreyle kiraya verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 01.06.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 5-) KARAR 53- Çiftlik Hayvanlarına Probiotik dağıtımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun ortak 01.06.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 6-) KARAR 54- Yeni yapılan 3 adet parka isim verilmesi ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun 26.05.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 9-) KARAR 56- Mahkeme kararı doğrultusunda ilgili işyerlerine ruhsat verilmesi ile ilgili İmar Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun ortak 31.05.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

(MADDE 10-) KARAR 57- İzmit İlçesi, Sapakpınar Mahallesi, G24a.19d.1c-4b Uygulama İmar Planı Paftalarındaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Lejantı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 18.05.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 11-) KARAR 58- İzmit-Gündoğdu Mahallesindeki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ile ilgili İmar Komisyonu’nun 25.05.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Raporun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne oy birliği ile karar verildi.

(MADDE 13-) KARAR 59- Vefat eden Belediye meclis üyemiz Ersin ALPASLAN’ın yerine, eksilen Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu’na yeni üyenin seçilmesi teklifi ile ilgili Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 02.06.2022 tarih ve 148 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Vefat eden Belediye meclis üyemiz Ersin ALPASLAN’ın yerine, eksilen Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu’na meclis üyesi Halil ATAY’ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 21.06.2022 tarihinde ilan olunur.

Şaziye MARUL

Yazı İşleri Müdürü