17.05.2022 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

2 Haziran 2022
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 DÖNEMİ 17.05.2022 SALI SAAT 15.00 DA YAPTIĞI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİ

(MADDE 3-) KARAR 51- İzmit Belediyesine ait 2021 yılı Kesin Hesabı ve ekli cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 13.05.2022 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;

2021 Yılı Kesin Hesabı ve ekli cetvellerinin uygun görüldüğü şeklindeki komisyon raporunun aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 18.05.2022 tarihinde ilan olunur.

Şaziye MARUL

Yazı İşleri Müdürü