22.09.2022 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

6 Ekim 2022
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 DÖNEMİ 22.09.2022 Perşembe SAAT 15.00 DA YAPTIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİ

KARAR 77- (MADDE 3-) Taşıt ve İş Makinası satın alınması ve Finansmanında kredi kullanılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 19.09.2022 tarih ve 3425 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

AKP grubu çekimser oy, CHP grubu ise kabul oyu kullanmış olup, çekimser oyların karar oluşumunda dikkate alınmadığı, konunun meclis tarafından kabulü için gerekli karar yeter sayısı temin edilmediği, 14 kabul sayısı karar yeter sayısının altında olduğu ve ayrıca konunun kabulü ve reddi yönünde gerekli olan sayı oluşmadığından dolayı gündem ile ilgili karar alınamamıştır.

KARAR 78- (MADDE 4-) Hizmet araçları olan taşıt ve iş makinası satın alınması ve Finansmanında kullanılmak üzere Mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden, satışının yapılması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 19.09.2022 tarih ve 4993 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

AKP grubu çekimser oy, CHP grubu ise kabul oyu kullanmış olup, çekimser oyların karar oluşumunda dikkate alınmadığı, konunun meclis tarafından kabulü için gerekli karar yeter sayısı temin edilmediği, 14 kabul sayısı karar yeter sayısının altında olduğu ve ayrıca konunun kabulü ve reddi yönünde gerekli olan sayı oluşmadığından dolayı gündem ile ilgili karar alınamamıştır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 05.10.2022 tarihinde ilan olunur.

Şaziye MARUL

Yazı İşleri Müdürü