27.09.2022 MECLİS KARAR ÖZETLERİ

6 Ekim 2022
Metni Sesli Dinle

İZMİT BELEDİYE MECLİSİNİN 2022 DÖNEMİ 27.09.2022 Salı SAAT 15.00 DA YAPTIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR ÖZETİ

KARAR 79- (MADDE 3-) Taşıt ve İş Makinası satın alınması ve Finansmanında kredi kullanılması ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 19.09.2022 tarih ve 3425 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:

Evrakın kabulüne oy çokluğu ile karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi gereğince 05.10.2022 tarihinde ilan olunur.

Şaziye MARUL

Yazı İşleri Müdürü